Aktualizacja strony została wstrzymana

Heretyk w Watykanie

Franciszek-Bergoglio mówi, że ci, którzy „wyparli się wiary”, są „u siebie” w „obcowaniu świętych”

 

W tradycyjne święto Matki Bożej Gromnicznej w dniu 2 lutego br, zwracając się do audytorium ogólnego, Franciszek-Bergoglio mówił o obcowaniu świętych i Kościele katolickim, cytując wybiórczo fragmenty z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK 946).

Świętych obcowanie jest właśnie Kościołem” – powiedział, po czym dodał: „Co to oznacza? Że Kościół jest zarezerwowany dla doskonałych? Nie.

Oznacza to, że jest on wspólnotą zbawionych grzeszników” – stwierdził Franciszek, zdając się jednocześnie usuwać wolną wolę człowieka w kwestii przynależności do Kościoła. „Kościół jest wspólnotą zbawionych grzeszników. To piękna definicja. Nikt nie może się wykluczyć z Kościoła, wszyscy jesteśmy zbawionymi grzesznikami.

 

Komunia świętych złożona z „apostatów” i „prześladowców

Kontynuując swój temat, Franciszek-Bergoglio postawił sobie pytanie o przynależność do Komunii świętych. „’Ojcze, pomyślmy o tych, którzy wyparli się wiary, którzy są apostatami, którzy są prześladowcami Kościoła, którzy wyparli się swojego chrztu: czy ci również są w domu?'”, zapytał.

„Tak, nawet ci, nawet bluźniercy, wszyscy. Jesteśmy braćmi: to jest obcowanie świętych. Świętych obcowanie utrzymuje w jedności wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie. … Pomyślmy, drodzy bracia i siostry: w Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę oddzielić od tych, których kochamy, ponieważ więź ta jest więzią egzystencjalną, silną więzią, która jest w samej naszej naturze; zmienia się tylko sposób bycia razem z każdym z nich, ale nic i nikt nie może zerwać tej więzi” – bredził Franciszek-Bergoglio.

Biorąc pod uwagę, że jego słowa są sprzeczne z oficjalnym nauczaniem Kościoła, wielu katolików oskarżyło Franciszka o herezję, a inni napisali, że jego przemówienie zasadniczo „zaprzecza istnieniu piekła”.

 

Tradycyjne katolickie nauczanie o obcowaniu świętych

To, co Franciszek-Bergoglio pominął cytując z KKK, to późniejszy paragraf stwierdzający, że ta Komunia musi być wykazana najpierw przez „komunię w wierze” i „sakramentach”.

    „Termin 'komunia świętych’ ma zatem dwa ściśle ze sobą powiązane znaczenia: 'komunia w rzeczach świętych (sancta)’ i 'wśród osób świętych (sancti)’„.

Ten tekst automatycznie zaprzecza jego sugestii, że można być członkiem Kościoła i obcowania świętych, będąc jednocześnie niepokutującym heretykiem lub apostatą.

W swojej encyklice Mystici corporis Christi z 1943 roku, papież Pius XII naucza, że

Członkami Kościoła mogą być tylko ci, którzy zostali ochrzczeni i wyznają prawdziwą wiarę, i którzy nie byli na tyle nieszczęśliwi, by odłączyć się od jedności Ciała, lub zostali wykluczeni przez prawowitą władzę z powodu popełnionych ciężkich przewinień.

 

Godny zaufania i bardzo chwalony Katechizm baltimorski definiuje (nr 3 q. 170) Komunię świętych zauważając, że ta unia musi być skoncentrowana na Chrystusie, a więc również wyklucza z takiej unii tych, „którzy zaparli się wiary… ich chrzest”.

Przez 'komunię świętych’ rozumie się zjednoczenie wiernych na ziemi, błogosławionych w niebie i dusz czyśćcowych z Chrystusem jako ich Głową” – czytamy w Katechizmie.

Przy tradycyjnym nauczaniu, że obcowanie świętych składa się z Kościoła Wojującego, Cierpiącego i Triumfującego, Katechizm pokazuje gmatwaninę „nauczania” Franciszka-Bergoglio, opisując, czym jest Kościół. „Kościół jest zgromadzeniem wszystkich tych, którzy wyznają wiarę Chrystusa, przyjmują te same sakramenty i są rządzeni przez swoich prawowitych pasterzy pod jedną widzialną głową” – stwierdza Katechizm Baltimore nr 4.

To jednoznacznie wyklucza tych, „którzy zaparli się wiary… ich chrzest” z bycia częścią Kościoła i komunii świętych.

Na stronach Katechizmu stwierdza się również wyraźnie, że dusze w piekle to te, które „umierają w grzechu śmiertelnym” i „nie należą do Mistycznego Ciała Chrystusa ani do Świętych obcowania„. Co więcej, „każdy, kto wie, że religia katolicka jest prawdziwą religią i nie przyjmie jej, nie może wejść do nieba.

 

Konsternacja z powodu przemówienia Franciszka-Bergoglio

Ojciec Ron Vierling podkreślił wyraźne odrzucenie przez Franciszka-Bergoglio roli wolnej woli w zbawieniu, mówiąc, że błąd „pan-salwacjonizmu utrzymuje pogląd, że wszyscy będą zbawieni – nawet wbrew ich woli„.

Jakiego jeszcze dowodu potrzebujemy, że Bergoglio nie wierzy w łaskę uświęcającą, że nie wierzy w boskie synostwo!!!„, pytał katecheta i autor, diakon Nick Donnelly. „To dlatego nie przeszkadza mu, że ludzie popełniają grzechy śmiertelne.

Donnelly dodał, że Franciszek postrzega Kościół katolicki jako po prostu „konstrukcję socjologiczną, nie mającą nic wspólnego z odkupieniem czy łaską.

Możesz być członkiem tej socjologicznej grupy, nawet jeśli jesteś apostatą i bluźniercą. Apostazja i bluźnierstwo to tylko różne sposoby uczestnictwa w „grupie.”

Instytut Lepanto również wysunął ewentualny zarzut herezji wobec Franciszka-Bergoglio, mówiąc: „Ktoś zechce wyjaśnić, jak to nie jest jawna herezja?”.

 

Usłyszał słowa prawdy

Tuż przed komentarzami Franciszka-Bergoglio, mężczyzna uczestniczący w audiencji krzyknął do niego po angielsku, a następnie po włosku, protestując przeciwko jego nauczaniu i mówiąc „Bóg cię odrzuca”.

[„To nie jest taki Kościół, jakiego chce Bóg!” – krzyczał po angielsku.]

Mężczyzna został wyprowadzony przez żandarmerię z towarzyszącą mu Gwardią Szwajcarską.

 

 

Oprac. www.bibula.com
2022-01-06
na podstawie: „Pope Francis says those who have ‘denied the faith’ are ‘at home’ in ‘the communion of saints’, Lifesitenews, 02 February 2022 – Michael Haynes”
tłum. Roman A. Robaczewski
ze zmianami odredakcyjnymi

 


 

.