Przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech niezadowolona z reakcji Watykanu na „sprawę biskupa Williamsona”

Charlotte Knobloch, prezydent Centralnej Rady Żydów w Niemczech, wiceprezydent Europejskiego Kongresu Żydowskiego oraz Światowego Kongresu Żydowskiego, zwróciła się z pytaniem do Watykanu: „Co takiego papież znalazł na temat biskupa Williamsona?” Pani Knobloch nawiązuje tym samym do wyjaśnień Watykanu, które padły w czasie nacisków ze strony kół żydowskich wywołanych wypowiedzią biskupa Richarda Williamsona z Bractwa św. Piusa X, w której podważył on oficjalną teorię „6 milionów ofiar żydowskich” oraz ludobójcze wykorzystanie tzw. komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Watykan, poddany krytyce i naciskowi stwierdził, że „zbada sprawę” biskupa Williamsona. Wypowiedź ta była z pewnością dyplomatyczną grą obliczoną na odłożenie w czasie dyskusji na ten temat i załagodzenie sytuacji, jednak środowiska żydowskie dążą do jej rozognienia.

Biskup Richard Williamson w wywiadzie przeprowadzonym w listopadzie 2008 roku przez dziennikarza szwedzkiej telewizji, na prowokacyjne pytanie odpowiedział co osobiście myśli na temat oficjalnie głoszonej liczby ofiar żydowskich oraz sposobów uśmiercania ofiar obozowych. Biskup Williamson, opierając się na niektórych niezależnych źródłach wskazał, że nie istnieją żadne dowody świadczące o ludobójczym wykorzystaniu tzw. komór gazowych w niemieckich obozach koncenracyjnych. Pogląd ten potwierdzają liczne badania i prace naukowe, które jednak nie przedostają się do opinii publicznej z uwagi na blokadę nałożoną przez  środowiska żydowskie kontrolujące globalne media. W państwach zachodnich szczycących się przestrzeganiem tzw. wolności wypowiedzi, osoby głoszące tego typu informacje są surowo karane oraz poddawane medialnemu ostracyzmowi.

Wywiad z bp. Williamsonem pozostawał zupełnie nieznany i nie opublikowany do momentu gdy pojawiły się pierwsze informacje o możliwości cofnięcia przez Papieża ekskomuniki zaciągniętej przez biskupów Bractwa św. Piusa X. Jeszcze tej samej nocy, wywiad pojawił się na stronach internetowych, co niewątpliwie świadczy, że był materiałem zbieranym celem zdyskredytowania Bractwa i użycia jako narzędzia do wywarcia nacisku na Watykan w celu powstrzymania decyzji o cofnięciu ekskomuniki.

Bractwo św. Piusa X sprzeciwia się reformom posoborowym, które doprowadziły do sytuacji paraliżu współczesnego Kościoła. Reformy, określane jako rewolucja w Kościele, burzące porządek i zrywające z 2000-letnią Tradycją, sprzyjają upadkowi Kościoła i dominacji środowisk żydowskich.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: DomRadio.de | http://www.domradio.de/news/artikel_56036.html

Skip to content