Aktualizacja strony została wstrzymana

Dyskusja na temat istnienia wirusów i zakłamania „nauk medycznych” – [VIDEO]

Ważna dyskusja z udziałem lekarzy/naukowców: dr Stefan Lanka, dr Andy Kaufman, dr Tom Cowan i Dean Braus.

Jak wiemy, w środowiskach naukowych najwyższej formacji intelektualnej, toczy się dyskusja na temat samej podstawy istnienia wirusów. Padają argumenty za tym, że obecna wiedza jest oparta jedynie na TEORII, którą można próbować wyjaśnić za pomocą tego co przekazuje nam oficjalna rutyna uniwersytecka, lecz można równie dobrze za pomocą czegoś przeciwstawnego, pokazującego że nie trzeba uciekać się do intelektualnych tworów zwanych wirusami. Teoria przeciwko teorii, lecz która jest prawdziwa? Czy ta, którą chroni się nakazami, zakazami, cenzurą, fałszerstwami i całą potęgą aparatu przemysłowo-biznesowego, czy też ta druga, spychana z pola dyskusji z nalepką „nienaukowości”?

Oczywiście to drugie podejście skreślane jest jako nonsens, teoria konspiracji czy obłąkanie, a jednak to właśnie ta druga droga pokazuje zakłamanie tej pierwszej: pokazuje jak bardzo współczesna wiedza została zbudowana na kłamstwie, ukształtowana na manipulacjach, ustawionych eksperymentach, fałszowaniu danych, forsowaniu jedynie-dopuszczalnych teorii, które przekształciły się w nienaruszalne „prawdy naukowe”.

Z tym wszystkim wiąże się podstawowy problem z samym procesem izolacji wirusów. Gdybyśmy ten obowiązujący proces „izolacji wirusów” zastosowali do jakiegokolwiek innego procesu w jakiejkolwiek dziedzinie wiedzy czy wytwórczości, to żaden proces technologiczny nie dałby nam tego produktu końcowego, który otrzymujemy. Gdyby zastosować cały nielogiczny ciąg czynności przy „izolacji wirusa”, to nie otrzymalibyśmy ani kawy, ani benzyny, ani opony, ani makaronu. Wszystko byłoby zanieczyszczone produktami dodatkowymi w stopniu wykluczającym czystość i zmieniłby produkt końcowy jaki znamy w coś zupełnie innego.

Obowiązująca teoria wirusów jest oczywiście na rękę potężnemu lobby wirusologicznemu, od świata naukowo-medycznego, przez przemysł farmaceutyczny, po polityków, którzy zawsze będą chętnie korzystali ze wszelkich metod dyscyplinowania społeczeństw, a właśnie przymusowe szczepienia – a nie mówimy tutaj o „szczepionkach przeciwko Covid-19”, lecz wszelkich innych  – są takim narzędziem. Przypomnijmy, że np. w USA każde dziecko jest obowiązkowo szczepione do 18 roku życia nawet 72 razy! Obowiązkowo otrzymuje patogeny i produkty towarzyszące, które później, przez całe życie, bardzo często odzywają się masowymi chorobami ludzkości zwanymi „chorobami cywilizacyjnymi”. Same szczepienia są potężnym źródłem dochodów, a późniejsze „leczenie” na wielorakie choroby są niekończącą się rzeką profitów.

Oczywiście mówienie o szkodliwości szczepionek zawsze było czymś co skazywało na banicję naukową, na izolację dziennikarską, a nawet na kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Pomimo jednak tych wszystkich nacisków i pęt, można na podstawie faktów stwierdzić, że: 1) obowiązujący „w nauce” proces „izolacji wirusów” jest nielogiczny i w ten sposób „izolowany” produkt zwany „wirusem” jest rodzajem wprowadzonego zanieczyszczenia i/lub produktami rozkładu komórek; 2) wszystkie szczepionki są w mniejszym bądź większym stopniu szkodliwe, choć szczelnie blokuje się informacje o ich związku przyczynowym z chorobami. Ale fakty są niepodważalne, a rolą prawdziwego naukowca jest badanie natury, szukanie wyjaśnień, dochodzenie do prawdy, nie zaś uczestniczenie w programach ustanowionych przez lobbystów przemysłowo-politycznych.

Red.

 

First published at 17:33 UTC on December 9th, 2021.

Video length: 1:14:51

URL: https://www.bitchute.com/video/nKhPe3mjWTP0/

 

 

Skip to content