VIDEO

“Mit o interpretacji Vaticanum II w świetle Tradycji Katolickiej” – wykład ks. Jana Jenkinsa FSSPX

(2015-11-9) | VIDEO


Wolność religijna a wolnomularstwo – wykład x. Jana Jenkinsa FSSPX

(2015-02-12) | VIDEO


Teologiczne znaczenie żydów – x. Jan Jenkins FSSPX

(2015-02-1) | VIDEO


Dokąd prowadzi Taizé? – wykład ks. Jana Jenkinsa


Ekumenizm – wielkie zło w Kościele – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2013-08-10) | VIDEO


Czy chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga? – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2013-07-10) | VIDEO


Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim – ks. Karol Stehlin FSPX

(2013-07-10) | VIDEO


Liberalizm – największy wróg Kościoła – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2013-07-10) | VIDEO


Msza Święta – największy skarb – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2012-07-10) | VIDEO


What We Have Lost – Oto, co utraciliśmy – film dokumentalny

(2011-07-10) | VIDEO