Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowy „przewodnik etyczny” dla dentystów amerykańskich: mają prawo odmówić leczenia niezaszczepionym…

Największe na świecie i najstarsze zrzeszenie dentystów – American Dental Association (ADA), wydało przewodnik pt „Etyka szczepień”, w którym padają niebezpieczne zalecenia odnośnie do szczepionek w ogóle, a tzw. szczepionek przeciwko Covid-19 w szczególności.

Rada ds Etyki zrzeszenia ADA (The Council on Ethics, Bylaws and Judicial Affairs) swoją nową deklarację „dedykuje pogłębieniu etycznego sumienia dentystów poprzez promowanie najwyższych standardów moralnych, etycznych i profesjonalnych”.

Już we wprowadzeniu do dokumentu padają pełne fałszu stwierdzenia, jakoby „choroby takie jak odra, świnka czy krztusiec [ang. measles, mumps, pertussis], jak również HPV [tzw. wirus brodawczaka ludzkiego] są w większości możliwe do uniknięcia poprzez wyszczepianie populacji”. Oczywiście jest to bałamutne kłamstwo propagowane przez świat medyczny wykształcony na literaturze stworzonej przez koncerny farmaceutyczne, gdyż WSZYSTKIE DANE dotyczące tych chorób pokazują historycznie ich zanik ZANIM rozpoczęto masowe wyszczepianie dzieci. Natomiast w zamian, w wyniku wyszczepiania otrzymaliśmy całe pokolenia dzieci i później dorosłych nieodpornych na te choroby, które nawracają i przeciwko którym zaleca się teraz… boostery. Całe pokolenia nieodpornych na inne choroby, które występują właśnie u osób zaszczepionych (dane naukowe są niepodważalne, choć jakże starannie skrywane).

Nasze obecne doświadczenie z tzw. koronawirusem jest jedynie kontynuacją tego co robiono ze społeczeństwami przez lata: manipulując danymi, zmieniając definicje, cenzurując środowiska naukowe i medyczne, przekupując te środowiska oraz agencje rządowe i poltyków. To wszystko już było i funkcjonuje od dziesięcioleci w odnieniesiu do tzw. tradycyjnych szczepionek, które przynoszą zdecydowanie więcej szkód niż korzyści – jeśli o jakichkolwiek korzyściach można w ogóle mówić. Tzw. pandemia koronawirusa przyniosła natomiasta jedną ogromną korzyść: ludzie budzą się z letargu widząc, że wakcynologia to chyba najlepszy projekt biznesowy światka pseudo-medycznego, tym bardziej, że producenci są zwolnieni z odpowiedzialności za swe produkty, i to nie tylko te ostatnio reklamowane jako „szczepionki przeciwko Covid-19”, ale w praktyce wszystkie.

Jednak jest to tak obszerny i tak zakłamany temat, że warty osobnej uwagi. Teraz wróćmy do tych „etyków” – specjalistów od zębów…

Po kłamliwym wprowadzeniu, dalsza część dokumentu jest jeszcze gorsza. Otóż elita tej skupiającej ponad 160 tysięcy dentystów organizacji wskazuje w nowych „etycznych wytycznych”, że dentyści:

◊ mają prawo znać status zaszczepienia pacjenta, i to zaszczepienia każdym rodzajem szczepionki;

mają prawo odmówić niezaszczepionemu pacjentowi jakiejkolwiek usługi; chodzi znów o zaszczepienie jakąkolwiek szczepionką czy preparatem;

◊ mają prawo szczepić swoich pacjentów;

◊ nie mają obowiązku szczepić swoich pacjentów, lecz maja „etyczną odpowiedzialność edukacji pacjentów o ryzyku, korzyściach bądź alternatywach szczepionek”. W tym przypadku należy zadać pytanie skąd ci dentyści mają czerpać wiedzę o ryzyku szczepionek, jeśli wszystko jest szczelnie ocenzurowane i jedynym przekazem – nawet dla lekarzy – jest stwierdzenie, iż „szczepionki są bezpieczne i skuteczne”. Widzimy, że lekarze są karani, a nawet pozbawiani licencji gdy próbują przekazać pacjentom inne informacje niż zatwierdzone przez polityczne biura szczepionkowego komitetu centralnego.

Despoci upozorowani jako „komitet etyczny” przyznają, że zalecane praktyki, włącznie z odmową wykonywaniu usług, mogą doprowadzić do utraty zaufania pacjenta do lekarzy („może długofalowo wywołać u pacjenta utratę zaufania do swego usługodawcy, a nawet do całego środowiska profesjonalistów, co może spowodować niechęć do podejmowania leczenia w przyszłości”), lecz widocznie nie stanowi to większego problemu, gdyż najważniejsze jest wyszczepianie ludzkości, szczególnie „szczepionkami przeciwko Covid-19”.

Według tych ciemiężycieli symulujących „komitet etyczny”, ciężar odpowiedzialności spoczywa na pacjencie, gdyż są oni „zobligowani do ochrony innych pacjentów, którzy nie mogą się zaszczepić, lub których zdrowie powoduje, że są podatni na choroby, przed którymi chronią szczepionki”.

Oczywiście nie wiadomo kogo ci „etycy” mają na myśli pisząc o „pacjentach, którzy nie mogą się zaszczepić”, wszak w kampanii wyszczepiania nie udziela się wyjątków (exemptions), ani ze względów medycznych ani religijnych i wszyscy muszą przyjmować eksperymentalne genetyczne preparaty bez względu na stan zdrowia czy inne warunki.

Cały dokument „rady etycznej’ organizacji dentystów ADA – tak, to ta sama firma, której logo widnieje na pastach do zębów i która od lat promuje np. fluoryzację wody czy pasty do zębów, proces niezwykle szkodliwy dla zdrowia – to stek nieetycznych, niemoralnych wytycznych, rad i wskazówek, przypominający podobne dokumenty rodem z III Rzeszy czy komunistycznych utopii.

Nie wiemy ile ze 135 milionowego przychodu tej organizacji pochodzi z układów z przemysłem farmaceutycznym, nie wiemy też jak wyglądają fundusze inwestycyjne poszczególnych członków zarządu i „rady etycznej”, ale sądzimy, że promując szczepionki dbają oni o swoje własne interesy, tożsame ze wskaźnikami giełdowymi gigantów farmaceutycznych.

Oprac. www.bibula.com
2021-12-26
na podstawie „The Ethics of Vaccination” – ADA.org [PDF]

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Skip to content