Świętokradczy politycy – Biskup Ryszard Williamson

To, co potępia Bóg, popierają politycy,
Ale nie mogą oni zmienić prawa naturalnego.

 

Na jesiennym zgromadzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu USA, które miało miejsce w dniach 15-18 listopada 2021 roku w Baltimore, rozważano, jak należy stosować kanon 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 toku, który stanowi, iż: Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Przed tym zgromadzeniem amerykański kardynał Raymond Burke ogłosił deklarację, której najważniejsze punkty zostały streszczone poniżej:

Biskupi zajmą się w szczególności długotrwałą i niezwykle gorszącą postawa katolickich polityków, którzy uporczywie popierają i promują m. in. aborcję, która stanowi poważne pogwałcenie najbardziej podstawowych nakazów prawa moralnego, a jednocześnie podają się za pobożnych katolików, wyrażając to zwłaszcza poprzez przystępowanie do Komunii Świętej. Jest to sprawa najwyższej wagi, dotyczy bowiem życia i śmierci nienarodzonych dzieci oraz wiecznego zbawienia katolickich polityków, którzy tą kwestią się zajmują.

Powtarza się jak refren, że potrzeba więcej „dialogu” z katolickimi politykami i ustawodawcami. Jednak nauczanie prawa naturalnego, które z natury rzeczy jest również nauczaniem Kościoła, nie podlega żadnej dyskusji. Aborcja jest najpoważniejszym pogwałceniem pierwszego przykazania prawa naturalnego, które chroni nienaruszalność niewinnego i bezbronnego życia ludzkiego. Nie ma tu niczego. o czym można by dyskutować. Przedmiotem dialogu musi być to, jak najlepiej zapobiegać takiemu złu w społeczeństwie. Owo zapobieganie nigdy nie może polegać na faktycznym promowaniu zła.

Działania pasterskie podjęte przeciwko politykom nie mają nic wspólnego z mieszaniem się do polityki. Mają ona na celu ochronę czci Najświętszego Sakramentu, zbawienie dusz polityków katolickich oraz zapobieżenie poważnemu, wywoływanemu przez nich zgorszeniu. Nie tylko grzeszą oni ciężko przeciwko piątemu przykazaniu, ale także dopuszczają się świętokradztw, przyjmując niegodnie Komunię Świętą

Straszliwe zgorszenie wywoływane przez takich polityków przyczyniło się w znaczący sposób do utrwalenia w Stanach Zjednoczonych kultury śmierci, w której aborcja dokonywana na życzenie jest po prostu codziennością. Świadectwo Kościoła katolickiego o pięknie i dobru ludzkiego życia, od pierwszej chwili jego istnienia, oraz prawda o jego nienaruszalności zostały skompromitowane. Amerykańscy biskupi zajmowali się tą kwestią już w czerwcu 2004 roku. Niektórzy spośród najbardziej wpływowych biskupów naciskali na to, by uniknąć jakiejkolwiek interwencji w sprawie polityków, którzy zgodnie z kanonem 915 nie powinni być dopuszczani do przyjmowana Komunii Świętej. Sprawę przekazano grupie ds. katolickich biskupów i polityków, ma czele której stał ówczesny kardynał Teodor McCarrick. Z czasem zapomniano o tej grupie, a konferencja episkopatu nie zajęła się tą bardzo istotną kwestią.

Podczas gdy prawdziwy Kościół Chrystusowy jest całkowicie przeciwny atakowi na niewinne i bezbronne życie ludzkie, Kościół w Stanach Zjednoczonych zdaje się akceptować tę odrażającą praktykę, wpisując się w całkowicie zsekularyzowany pogląd na życie ludzkie i płciowość. Módlmy się za Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w każdym kraju, aby bezkompromisowo stosował kanon 915 i w ten sposób bronił czci Najświętszego Sakramentu, chronił dusze katolickich polityków, którzy popierają aborcję oraz przystępują do Komunii Świętej i tym samym dopuszczają się świętokradztwa i wywołują zgorszenie.

Kyrie eleison

Biskup Ryszard Williamson

 

Komentarz Eleison nr DCCLI (751)

4 grudnia 2021

Za: Non Possumus - Katolicki Ruch Oporu - Komentarze Eleison Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona (4 grudnia 2021) | https://fsspxr.wordpress.com/komentarze-eleison/

Skip to content