Kardynał Arinze: Adoracja i kontemplacja zamiast tańców-wygibańców

Ludzie przychodzą do kościoła nie po to, by się bawić, ale by adorować Boga, wielbić go, prosić o przebaczenie – przypominał kardynał Arinze azjatyckim biskupom podczas Mszy św. kończącej ich plenarne spotkanie.

Podczas Mszy Świętej kończącej spotkanie plenarne Federacji Biskupów Azji kardynał Francis Arinze – były szef Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – przypomniał miejscowym biskupom, jak powinno wyglądać włączanie elementów kulturowych do liturgii.

Bez względu na klimat księża powinni podczas Eucharystii mieć odpowiedni strój liturgiczny – przypomniał kard. Arinze. Nie jest także akceptowalne, by celebrans zamiast szat liturgicznych przywdziewał na Eucharystię strój lokalny. – To źle rozumiana inkulturacja – zaznaczył papieski wysłannik.


Kardynał Francis Arinze.

Kardynał Francis Arinze.

– Sposób, w jaki dystrybuowana jest Komunia Święta, powinien być jasno wskazany i monitorowany – powiedział kardynał zaznaczając, że indywidualne „niechęci” nie powinny stanowić podstawy do wyznaczania innych sposobów niż przewidują przepisy liturgiczne.

Dokument końcowy sesji plenarnej Federacji Episkopatów Azji (FABC) zachęca, by azjatyckie liturgie wyrażały radość, prostotę i zaangażowane uczestnictwo. – Chrześcijanie Azji w jedności wypływającej z Eucharystii, zachęcani są do przekraczania granic religii, ras, kultur, języków, kast, klas społecznych, a zarazem do budowania przyjaźni z między sobą i braterstwa z wyznawcami innych religii i kultur – napisali biskupi w końcowym dokumencie spotkania opublikowanym 16 sierpnia.Takie wytyczne są jednak często nadinterpretowane w poszczególnych parafiach. Do liturgii wprowadzane są elementy miejscowej kultury, takie jak liczne tańce podczas Eucharystii, co pociąga za sobą dostosowawynie wystroju wnętrza świątyń do tańców a nie do kontemplacji.

Tymczasem kardynał odniósł się z dystansem do tańca podczas Mszy św. – Taniec w szczególności powinien być krytycznie przeegzaminowany ponieważ większość tańców przyciąga uwagę do samego tańca i związanej z tym zabawy – mówił kardynał. Jak zaznaczył, ludzie przychodzą na Eucharystię nie po to, by się bawić, a by adorować Boga, wielbić go, prosić o przebaczenie. – Zakony mogą być pomocą w zrozumieniu jak pełne wdzięku ruchy ciała mogą stać się modlitwą – mówił.

Kardynał Arinze zachęcił azjatyckich biskupów, by przede wszystkim pielęgnowali w wiernych szacunek dla Eucharystii. – Adoracja objawia się w takich gestach jak przyklęknięcie, ukłon, klęczenie i ciszę w obecności Pana – mówił kardynał. Dodał, że w azjatyckich kulturach obecne jest duże zrozumienie świętości i transcendencji.

– Szacunek dla władz cywilnych okazywany jest czasami poprzez złożenie rąk, przyklęknięcie, pokłon, bicie czołem i zachowanie odległości w zetknięciu z godnością. Nie powinno sprawiać zbyt wielu problemów wnoszenie tych wartości kulturowych do czczenia Jezusa Eucharystycznego.

– Moda panująca w niektórych częściach świata na nieinstalowanie w kościołach klęczników, nie powinna być kopiowana w Kościele w Azji – dodał kardynał.

AJ/Catholicculture.org

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/adoracja_i_kontemplacja_zamiast_tancow_wygibancow | Adoracja i kontemplacja zamiast tańców-wygibańców

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content