Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Paglia apeluje o nową teologię i przymierze intelektualistów

„Ocalmy braterstwo: razem” – to tytuł manifestu teologów związanych z Papieską Akademią Życia i nowym Papieskim Instytutem Teologicznym dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Został on skierowany do teologów i wszystkich intelektualistów dobrej woli. Marzeniem jego sygnatariuszy jest z jednej strony stworzenie nowej teologii, czy dosłownie stworzenie jej na nowo w dialogu z nauką i kulturą, a z drugiej strony nawiązanie synodalnego przymierza pomiędzy wszystkimi intelektualistami.

Jednym z pomysłodawców manifestu jest abp Vincezo Paglia, który jako prezes Akademii i wielki kanclerz Instytutu łączy obie te instytucje. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla on, że apel o wspólne ocalenie braterstwa wynika ze świadomości epokowych przemian, które zachodzą obecnie w świecie. „Pandemia ujawniła całą ich głębię i rozległość. W tym zmienionym kontekście historycznym, muszą też ulec zmianie wszystkie paradygmaty, style życia i perspektywy” – twierdzi abp Paglia.

Musimy stawić czoło ogromnym wyzwaniom. Wystarczy pomyśleć o ekologii, sztucznej inteligencji czy nowej antropologii. Każdy z nas ma własną historię, wiarę, kulturę. Ale niezbędne jest dzisiaj nowe przymierze wszystkich ludzi myślących, którym leży na sercu wiara i człowieczeństwo, abyśmy podjęli dialog, który wytyczy drogi, które połączą nas w tych epokowych przemianach – mówi Radiu Watykańskiemu abp Paglia. – Chcemy zachęcić teologów chrześcijańskich, by na nowo zaproponowali Ewangelię w języku zrozumiałym dla współczesnych ludzi. Wymaga to nowego wypracowania metody teologii, wyjścia poza własny obóz. Drugim kamieniem węgielnym naszego apelu jest wezwanie skierowane do intelektualistów. Nowoczesność zawiodła, nie spełniła wielu obietnic, począwszy od tej dotyczącej braterstwa. Samo porzucenie idei Boga czy sacrum stanowi przeszkodę w rozwoju myśli naukowej i humanistycznej: dlatego spotkanie tych dwóch biegunów wymaga od obu zrobienia kroku naprzód w kierunku nowego humanizmu, do którego musimy dążyć. Pierwszą fazą jest spotkanie. Spotkanie i wzajemne zakażanie się wzbogaca obie strony. Papież Franciszek ma rację, gdy mówi, że w spotkaniu nie wygrywa jeden czy drugi, ale wygrywa spotkanie. Potrzebujemy synodalności intelektualnej, synodalności między miłośnikami wiary i miłośnikami tego, co ludzkie. Autoreferencyjność zamyka drzwi, a wzajemna konfrontacja wzbogaca. Potrzebuje tego kultura międzynarodowa i potrzebuje tego Kościół.

Za: VaticanNews (12 czerwca 2021)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Nowomowa z Watykanu płynąca pełnym strumieniem śmierdzącej gnojówki (za przeproszeniem, bo nawet gnojówka może użyźnić glebę, zaś to co płynie z Watykanu jest jedynie trującym jadem), pokazuje skalę destrukcji spowodowanej przez fałszywą teologię Vaticanum II oraz kroczących nią posoborowych hierarchów. Ale i pokazuje nam niebezpieczną przyszłość, w której nie będzie możliwości ukrycia się pod skrzydłami zinstytucjonalizowanego Kościoła, aby przechować prawdziwą wiarę. Prawdziwych katolików traktujących na serio Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Jego Naukę jako jedyną drogę będącą Prawdą, Światłem i Życiem, czeka najpierw marginalizacja, a potem holokaust. Do ich destrukcji – również fizycznej – chętnie przyłoży rękę sam Watykan.

Watykan na wyścigi pragnie stać się liderem w promocji Nowego Światowego Porządku odrzucającego Jezusa Chrystusa, chce przewodzić w przebudowie świata mającego spełniać marzenia największych wrogów chrześcijaństwa, mającego tworzyć wszystko nowe – nową teologię (bez Boga, w Trójcy Jedynego Prawdziwego Boga), nową Ewangelię (bez „kontrowersyjnych” akapitów), nowego cyborga (stąd taka atencja wobec Sztucznej Inteligencji – AI), nowego człowieka pozbawionego krytycznego myślenia, za to bez wahania spełniającego każde narzucone wymagania nowej światowej władzy. Stąd konieczność przyswojenia religii ekologizmu-nazizmu, religii „nowej antropologii” – czyli przyzwolenie na transhumanizm, stąd przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci dla „ważniejszych” celów (vide błogosławieństwo tzw. szczepionki przeciwko Covid-19, wytworzonej przy użyciu komórek zamordowanych bezbronnych ludzi), stąd wreszcie – przyzwolenie na wojnę. Warto zwrócić uwagę na ostatnie zdanie watykańskiego komunikatu, gdzie pada stwierdzenie iż „wzajemna konfrontacja wzbogaca”. Co za nonsens! Każda wojna jest konfrontacją, czy wojna wzbogaca??

Oto stan posoborowego Kościoła, myślenie współczesnych hierarchów, oto co proponują nam ci, którzy odrzucili niezmienną Naukę Kościoła, niezmienną Ewangelię, odrzucili samego Boga. W zamian sączą szatański jad zawinięty w błyszczący papierek budowy „nowego człowieka” i Nowego Wspaniałego Świata.

 


 

 

.