List poparcia dla J. E. Ks. Arcybiskupa Karola Marii Viganò

Wasza Ekscelencjo,

Księże Arcybiskupie Viganò!

Kilkanaście dni temu jeden z czterech biskupów starających się kontynuować w Kościele obronę Wiary zgodnie z przykładem pozostawionym przez Arcybiskupa Lefebvre napisał do Waszej Ekscelencji list z gratulacjami i wyrazami wsparcia w związku z listem Księdza Arcybiskupa z dnia 9 czerwca. W liście tym Wasza Ekscelencja opisał drogę od Soboru Watykańskiego II (1962-1965) do obecnego kryzysu Kościoła. Kierując niniejszy list wszyscy czterej z tych biskupów pragną publicznie złożyć gratulacje oraz udzielić wsparcia dla Waszej Ekscelencji w tych trudnych okolicznościach, w których znalazł się obecnie Ksiądz Arcybiskup. Co do istoty powtarzamy to, co napisał już Biskup Tomasz.

W naszych sumieniach czujemy się zobowiązani, aby poprzez niniejszy list w obliczu całego Kościoła publicznie wesprzeć Waszą Ekscelencję w akcie demaskowania kryzysu, który ogarnął Kościół oraz jego początku na Soborze Watykańskim II. Św. Tomasz z Akwinu naucza, że nie ma obowiązku głośnego wyznawania Wiary w każdym momencie, ale kiedy Wiara jest zagrożona, wówczas istnieje ciężki obowiązek jej wyznania i to nawet wówczas, jeśli wiązałoby się to z narażaniem własnego życia.

Czy ktokolwiek mógłby dziś zaprzeczyć, że mamy dziś do czynienia z bezprecedensowym kryzysem Kościoła, uderzającym w fundamenty katolickiego kapłaństwa? Prawdziwie katoliccy kapłani są absolutnie konieczni do składnia Ofiary Mszy Świętej oraz zachowania świętej doktryny. Kiedy kościelni hierarchowie odmawiają działania zgodnie z dobrem Kościoła, żaden biskup nie może jedynie stawiać oporu w Wierze, jak człowiek świecki. W obliczu Boga, od którego otrzymaliśmy nasze biskupstwo, stwierdzamy na mocy naszych sakr i pełni kapłaństwa, że w czasie obecnego kryzysu jest nie tylko słuszne, ale jest naszym świętym obowiązkiem, by wykorzystać te władzę dla dobra dusz.

W swoim liście z dnia 6 czerwca z godną podziwu jasnością i szczerością wyznał Ksiądz Arcybiskup, że katoliccy duchowni i świeccy zostali oszukani, kiedy Sobór wprowadził nową orientację mającą swoje źródło w antychrześcijańskich spiskach. Przykre jest widzieć godną pożałowania ślepotę tak wielu biskupów i kapłanów, którzy nie widzą bądź nie chcą widzieć obecnego kryzysu i potrzeby stawiania oporu modernizmowi, który teraz niepodzielnie króluje oraz posoborowej sekcie, która okopała się na szczytach kościelnej hierarchii. Ten ruch oporu jest w pełni słuszny i zgodny z wolą nieprzemijającego Kościoła. W rezultacie biskup musi wypełniać powierzoną mu misję: przekazywać wszystko, co może i musi być przekazane poprzez pełnie jego kapłaństwa dla zachowania Wiary: Tradidi quod et accepi.

Dzięki swojemu antyliberalizmowi i antymodernizmowi w czerwcu 1988 roku Arcybiskup Marcel Lefebvre i Biskup Antonio de Castro Mayer, by zachować skarb Katolickiej Tradycji od modernizmu, Nowej Mszy i soborowych reform, konsekrowali czterech biskupów dokonując „operacji przeżycia”. W ten sposób zagwarantowali, że łaska i niezmieniona doktryna będą przekazywane dalej. Jako ich duchowi spadkobiercy pragniemy wyrazić nasze szczere poparcie dla stanowiska Waszej Ekscelencji wynikającego z wierności dla Kościoła Wszechczasów. Czyniąc to, nie chcemy robić nic innego, jak pić z tego samego źródła, którym jest Święty, Katolicki i Apostolski Kościół Rzymski, poza którym nie ma zbawienia.

Kiedy zaś ktokolwiek pyta nas, kiedy zostanie zawarte porozumienie z władzami w Rzymie, nasza odpowiedź jest prosta: kiedy Rzym powróci do Naszego Pana. W dniu, w którym rzymscy hierarchowie ponownie uznają Naszego Pana jako króla wszystkich ludzi i narodów, tego dnia to nie my wrócimy do Kościoła, ale ci, którzy usiłowali doprowadzić do upadku Kościoła katolickiego, którego my nigdy nie opuściliśmy. Tymczasem zaś sądzimy, że publicznie sprzeciwiając się i odrzucając soborowe błędy oraz tych, którzy je głoszą, czynimy to, co najbardziej konieczne w służbie dla Kościoła Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Oby Najświętsza Maryja Panna, nasza Pani, która jako nasza Matka w Fatimie ostrzegała nas przed powagą naszych czasów, udzieliła papieżowi, biskupom i całemu światu łask niezbędnych do dokonania poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz do rozprzestrzenienia od wschodu do zachodu wynagradzającego nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca, aby w ten sposób porzucono modernizm i dusze wróciły do Katolickiej Wiary, pełnej i nienaruszonej, bez której nie można podobać się Panu Bogu.

Niech Bóg błogosławi Waszej Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi Karolowi Marii Viganò.

+ Biskup Jan-Michał Faure                                            + Biskup Ryszard Williamson

+ Biskup Tomasz z Akwinu                                           + Biskup Gerard Zendejas

Za: NON POSSUMUS - Katolicki Ruch Oporu | https://fsspxr.wordpress.com/aktualnosci/

Skip to content