Świeccy mają wybierać biskupów, kobiety zostawać księżmi. Propozycje Niemców w Watykanie

Stolica Apostolska zajmie się propozycjami niemieckiej Drogi Synodalnej dotyczącymi przekazania większej władzy w ręce świeckich. O sprawie informuje amerykański portal The Pillar, powołując się na źródła w Watykanie.

Na przełomie stycznia i lutego odbyło się w formie on-line decyzyjne spotkanie członków Drogi Synodalnej, tak zwane Zgromadzenie Synodalne. Biskupi, księża i świeccy rozmawiali o poczynionych dotąd postępach na drodze wykuwania nowego katolicyzmu za Odrą. Spotkanie nie było decyzyjne, głosowanie nad konkretnymi projektami zmian mają odbyć się w dalszej części tego roku. Na Zgromadzeniu Synodalnym omawiano jednak szereg dokumentów, które opracowały poszczególne grupy zaangażowane w prace Drogi Synodalnej, tak zwane fora.

Amerykański portal The Pillar poinformował, że do Stolicy Apostolskiej trafił właśnie dokument stworzony przez forum poświęcone reformie władzy i administracji w parafiach i diecezjach. Forum jest kierowane przez bp. Franza-Josefa Overbecka z Essen, zagorzałego modernistę, oraz przez Claudię Luecking-Miche z Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików. Dokument nie był przeznaczony dla opinii publicznej, bo nie został opublikowany na oficjalnej stronie Drogi Synodalnej. Portal The Pillar dotarł jednak do jego anglojęzycznej wersji i zamieścił ją w sieci.

Pomysły, jakie w nim zaprezentowano, są zakorzenione w herezji demokratyzmu i modernizmu. To między innymi postulat wybierania biskupa miejsca w demokratycznym głosowaniu przez lokalną wspólnotę wiernych. Ponadto specjalne komitety parafialne i diecezjalne, złożone w większości ze świeckich, miałyby otrzymać prawo blokowania decyzji administracyjnych biskupa lub proboszcza.

„Tak długo, jak prawo Kościoła powszechnego nie dopuszcza wyborów, na płaszczyźnie prawa diecezjalnego odnaleźć należy odpowiednie formy skutecznego uczestnictwa ludu Bożego w wyborze osób, które obejmować będą w Kościele stanowiska przywódcze” – czytamy.

„Spojrzenie na demokratyczne społeczeństwa dnia dzisiejszego w zakresie polityki, gospodarki, administracji i edukacji, a także i na stowarzyszenia, ukazuje prawa nabyte i zorganizowany proces uczestnictwa, charakteryzujący się wyborami i rozdziałem władz, odpowiedzialnością, kontrolą, ograniczeniem liczby kadencji” – twierdzą autorzy dokumentu. Dodają nawet, że „jeśli Kościół katolicki chce pozostać wierny swojej misji, konieczna jest społeczna inkulturacja poprzez proces demokratyczny”. To nie jedyne wymowne stwierdzenie. Poza postulatami soboru dotyczącego synodalność, autorzy tekstu przedstawili także uwagi dotyczące samego rozumienia prawd wiary. „Także i w Kościele rywalizować mogą ze sobą uprawnione poglądy i style życia, dotykające kwestii zasadniczych”.

W praktyce oznaczałoby to, że biskup straciłby realną kontrolę administracyjną nad diecezją, a proboszcz nad parafią – bez udziału świeckich nie byłby po prostu w stanie egzekwować władzy. Jest w oczywisty sposób sprzeczne nie tylko z obowiązującym prawem kościelnym, ale i z katolicką Tradycją, która władzę administracyjną wiąże w sposób ścisły ze święceniami. O pomyśle wyboru biskupa i proboszcza przez wiernych w demokratycznym głosowaniu nie ma nawet co mówić, to ewidentna aberracja.

Oczywiście propozycje forum do tego się nie ograniczają. Autorzy chcieliby też wprowadzenia diakonatu oraz kapłaństwa kobiet. Postulują ponadto zmiany w liturgii tak, by liturgia nie była ograniczana do celebracji eucharystycznej, ale miała dużo szerszy wymiar ze znacznie większym udziałem świeckich. Także świeccy mieliby mieć inną niż dotychczas rolę we Mszy świętej, na przykład głosząc kazania.

Niemieckie postulaty prawdopodobnie nie mają żadnych szans na to, by uzyskać aprobatę w Rzymie i w Niemczech panuje tego pełna świadomość. Biskupi i świeccy mają jednak nadzieję, że nawet jeżeli nie uzyskają akceptacji dla planu maksimum, to wiele elementów z ich propozycji zostanie zaakceptowanych, a resztę będą mogli wcielać w życie nieoficjalnie, mimo deklarowanego sprzeciwu Watykanu. Co więcej w roku 2022 ma odbyć się w Rzymie Synod Biskupów o synodalności i niemiecką intencją jest przygotowanie dużego projektu zmian, w tym zmian eklezjologicznych.

Źródła: pillarcatholic.com, PCh24.pl

Pach, mat

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-02-10)

Skip to content