Niemieccy biskupi proponują redefinicję pojęcia „płodność” na korzyść par jednopłciowych

W dokumencie roboczym niemieckiej „drogi synodalnej” znalazła się propozycja przedefiniowania pojęcia „płodność”. Zapis jest tak skonstruowany, że sugeruje „potencjał płodności” także dla par jednopłciowych. Kształt dokumentu będzie poddany głosowaniu w przyszłym miesiącu.

Niemieccy biskupi proponują przedefiniowanie pojęcia „płodności” na korzyść par tej samej płci. Dokument roboczy „ścieżki synodalnej” proponuje, że „nawet pary tej samej płci i inne pary, które nie mogą urodzić nowego życia, mają potencjał do płodnego życia”.

W jednej z części dokumentu roboczego stwierdzono: „Otwartość na przekazywanie życia nie jest decydująca dla każdego indywidualnego aktu [seksualnego], ale musi być potwierdzona w ogólnym toku wiążącego i długotrwałego związku”.

Tymczasem Katechizm Kościoła Katolickiego odwołuje się do encykliki Humanae Vitae Papieża Pawła VI nauczając, że „każdy akt małżeński musi pozostawać „per se” otwarty na przekazywanie życia”. Katechizm dodaje: „Ta szczególna doktryna, wykładana wielokrotnie przez Urząd Nauczycielski, opiera się na nierozerwalnym związku, ustanowionym przez Boga, którego człowiek z własnej inicjatywy nie może zerwać, między znaczeniem jednoczącym a znaczeniem prokreacyjnym, które są nierozerwalnie związane z aktem małżeństwa”.

W kilku fragmentach dokumentu niemieckich biskupów przedstawiono propozycje alternatywne. W tym przypadku alternatywa zakłada, że ​​„chociaż różne wymiary seksualności zawsze odgrywają inną rolę, nie można ich oddzielić od siebie. Zwłaszcza wzajemna miłość i otwartość na przekazywanie życia nadają aktowi seksualnemu rzeczywiste, wewnętrzne znaczenie”. Biorąc pod uwagę skład ścieżki synodalnej, przyjęcie propozycji alternatywnych jest mało prawdopodobne.

Dokument próbuje na nowo zdefiniować „pojęcie płodności”, aby uwzględnić nie tylko „otwartość na nowe życie”, ale także „wymiar społeczny i osobisty”. W związku z tym „pary tej samej płci i inne pary, które nie mogą urodzić nowego życia, mają potencjał do płodnego życia”.

Dodatkowo, opierając się na zasadzie, że „godność człowieka jest nienaruszalna”, autorzy dokumentu „uważają osobiste samostanowienie … przeżywane w wolności chrześcijańskiej za centralną zasadę porządku kształtowania ludzkiej seksualności. Oznacza to, że ludzie mogą powiedzieć „nie” niechcianym aktom seksualnym i „tak” związkowi z wybranym przez siebie odpowiedzialnym partnerem”.

Dokument nie wyjaśnia, że ​​zgodnie z nauką katolicką mężczyzna może wybrać tylko kobietę i odwrotnie, w małżeństwie, „do kształtowania ludzkiej seksualności”. Zamiast tego mówi: „Postrzegamy małżeństwo jako preferowany, ale nie jedyny sposób przeżywania miłości i seksualności w związku”.

„Szanujemy różne orientacje seksualne i tożsamości płciowe ludzi, a także ich długoterminowe, wierne i ekskluzywne związki małżeńskie” – dodaje dokument.

Portal LifeSiteNews.com zaznacza, że dokument przygotowany przez niemieckich biskupów nie komentuje aktu masturbacji. Fragment dotyczący tego konkretnego działania był częścią pierwszego dokumentu roboczego ścieżki synodalnej w zeszłym roku, w którym stwierdzono wówczas, że „radosne doświadczenie własnego ciała może również oznaczać odpowiedzialne podejście do własnej seksualności”.

W tym przypadku Katechizm zwraca uwagę, że „zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła w ramach stałej tradycji, jak i poczucie moralne wiernych nie miały wątpliwości i stanowczo utrzymywały, że masturbacja jest wewnętrznie i poważnie zaburzonym aktem. „Rozmyślne wykorzystanie zdolności seksualnych, z jakiegokolwiek powodu, poza małżeństwem jest zasadniczo sprzeczne z jego celem”.

Źródło: LifeSIteNews.com

WMa

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Luter przy nich to pikuś.
Ruben

?nawet pary tej samej płci i inne pary, które nie mogą urodzić nowego życia, mają potencjał do płodnego życia? Co to w ogóle znaczy? Przecież to jest tak bezsensowne zdanie, że nie da się tego skomentować.
gość

Nauka nie idzie w las a największym błędem Lutra było opuszczenie Kościoła.
Andrzej.

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-08-29) | https://www.pch24.pl/niemieccy-biskupi-proponuja-redefinicje-pojecia-plodnosc-na-korzysc-par-jednoplciowych,78107,i.html

Skip to content