MSWiA przygotowuje się na „masowy” napływ uchodźców z Białorusi

Aktualizacja: 2020-08-27 5:58 pm

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie udzielenia tzw. ochrony czasowej obywatelom Białorusi, którzy zdaniem resortu „masowo” będą przybywać do Polski w związku z „rażącymi naruszeniami praw człowieka” w tym kraju.

Jak podaje RMF FM, MSWiA w środę skierowało projekt do konsultacji. Projekt nie określa jeszcze okresu działania ochrony ani liczby możliwych uchodźców, jednak ich napływ do Polski został określony w nim jako „masowy”.

Zgodnie z projektem uchodźcy z Białorusi mają mieć w Polsce zapewnioną opiekę medyczną, zakwaterowanie w ośrodku dla cudzoziemców bądź innym obiekcie wskazanym przez Urząd ds. Cudzoziemców oraz wyżywienie wydawane zbiorowo w ośrodku dla uchodźców, w postaci bonów na zakup żywności, bądź poprzez ekwiwalent pieniężny w kwocie 9 złotych dziennie na osobę.

Według RMF FM szacowany miesięczny koszt utrzymania jednego uchodźcy z Białorusi, włącznie z opieką psychologiczną, zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców wynosi 2727,50 złotych.

Przypomnijmy, że szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że polskie konsulaty na Białorusi wznawiają prace i będą w trybie przyspieszonym wydawać wizy obywatelom tego kraju. Decyzję w tej sprawie podjął w środę premier Mateusz Morawiecki.

„Do tej pory wizy były wydawane tylko osobom, które albo w celach służbowych albo humanitarnych chciały do Polski jeździć. Od jutra konsulaty będą pracowały nie dość, że w normalnym trybie, to w trybie ułatwionym będą wydawały wszystkim Białorusinom wizy” – wyjaśnił Dworczyk.

Kresy.pl / rmf24.pl

Za: Kresy.pl (27 sierpnia 2020)

 


 

Studenci z Białorusi będą mogli studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza za darmo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaoferował białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia – czytamy we wtorek w komunikacie prasowym uczelni.

Jak poinformował we wtorek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, białoruscy studenci, którzy zostali relegowani ze studiów w swoim kraju będą mieli możliwość studiowania na UAM bez uiszczenia opłat.

Decyzja o zwolnieniu z opłat ma związek z obecną sytuacją na Białorusi i represjami, które dotykają także młodzież akademicką. „To także wyraz solidarności społeczności akademickiej UAM ze społeczeństwem Białorusi i poparcia dla jego walki o wolną, demokratyczną, obywatelską i praworządną Białoruś” – głosi komunikat.

„Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii narodu białoruskiego, który właśnie teraz postanowił upomnieć się o prawo każdego obywatela w państwie demokratycznym, prawo wyboru władzy. Mamy nadzieje, że protesty i działania białoruskiego społeczeństwa doprowadzą do szczęśliwego finału i pożądanych zmian w Białorusi” – mówią rektor, prof. Andrzej Lesicki oraz rektor elekt, prof. Bogumiła Kaniewska.

Studenci z Białorusi relegowani z uczelni macierzystych, którzy chcą studiować w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą musieli dołączyć do wniosku dokument potwierdzający usunięcie studenta z uczelni białoruskiej.

W późniejszym terminie student zostanie zobowiązany do uzupełnienia pozostałych wymaganych dokumentów, m.in. potwierdzających dotychczasowe wykształcenie. W minionym roku akademickim na UAM studiowało 232 studentów z Białorusi.

Za: Kresy.pl (26 sierpnia 2020)

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=116541 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]