“Liga Przeciwko Zniesławieniu” uznała masakrę Ormian jako ludobóstwo

Aktualizacja: 2007-08-21 12:00 am

Syjonistyczna organizacja ‘Liga Przeciwko Zniesławieniu’ wydała 20 sierpnia br. zaskakujący komunikat, w którym w końcu decyduje się na użycie określenia „ludobójstwo” wobec masakry ludności ormiańskiej.

Pod wpływem nieugiętej postawy środowiska Ormian w Stanach Zjednoczonych, szczególnie mieszkańców Watertown w stanie Massachusetts, a takż wypowiedzi niektórych przedstawicieli środowisk żydowskich solidaryzujących się ze stanowiskiem Ormian, dyrektor generalny Anti-Defamation League, Abe Foxman stwierdził, że „W wyniku rozgorzałych kontrowersji dotyczących stosunków turecko-ormiańskich oraz wobec dbałości o jedność naszego środowiska żydowskiego, w czasie zwiększonych napaści przeciwko Żydom, ADL zdecydowało się na zrewidowanie stanowiska odnośnie tragedii Ormian. […] Nigdy nie negowaliśmy nazywania tych bolących wydarzeń lat 1915-1918, dokonanych przez Imperium Otomańskie na ludności ormiańskiej, masakrami i zbrodniami. W wyniku przemyślenia, zdecydowaliśmy się podzielić pogląd Henry Morgentahu, że konsekwencjami tych wydarzeń było rzeczywiście przeogromne ludobójstwo. Jeśli słowo ‘ludobójstwo’ wtedy istniało, niewątpliwie wydarzenia te nazwane byłyby ludobójstwem.”

Foxman powiedział, że konsultował się „ze swoim przyjacielem i doradcą, laureatem Nagrody Nobla – Elie Wieselem oraz innymi historykami, którzy przyznali rację temu stanowisku.”

ADL słowami swojego szefa cały czas uważa jednak, że rezolucja Kongresu USA „nie przyniesie korzyści i nie uspokoi sytuacji pomiędzy Turkami a Ormianami, może stworzyć ryzyko dla środowiska żydowskiego w Turcji oraz ważnych stosunków pomiędzy Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.”

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Po tej decyzji nasuwa się kilka uwag: 1) Klimat i obrana przez środowiska żydowskie strategia unikania publicznych konfliktów, stwarzają korzystną sytuację na definitywne załatwienie ważnych i ciążących kwestii w stosunkach polsko-żydowskich; 2) Przykład nieugiętej postawy Ormian wraz z podejmowaniem bardzo jednoznacznych decyzji pokazują, że tylko taką stanowczością można wygrać w wielu kwestiach prowadząc walkę z tego typu przeciwnikiem – uwaga ta odnosi się oczywiście do miękkiej w tych sprawach postawy obecnej Prezydencji RP; 3) Po raz kolejny środowiska żydowskie demaskują się pokazując, że dochodzenie do prawdy, ustalanie faktów, w tym ukazywanie i nazywanie po imieniu prawdy historycznej, nie były, najdelikatniej mówiąc, najmocniejszą ich stroną. Zamiast tego, liczy się jedynie tzw. dobro środowiska żydowskiego, w praktyce zredukowanego i zawężonego do środowiska syjonistycznego.

Zwyciężyła prawda historyczna i nieugięta postawa Ormian. Gratulujemy zwycięstwa w walce o prawdę.

 

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1162 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]