Biskup holenderski do katolików: módlcie się do Allaha!

Aktualizacja: 2007-08-15 12:00 am

Holenderski biskup diecezji Breda wezwał do modlitwy do Allaha, celem “promowania lepszych stosunków z Muzułmanami”.

Biskup diecezji Bredy, Martinus “Tiny” Muskens, powiedział w wywiadzie dla stacji telewizyjnej “Network”, że “Bóg tak naprawdę nie przejmuje się tym jak się Go nazywa” i zasugerował aby zwracać się do Niego per “Allah”. Biskup Muskens motywował swoje stwierdzenie tym, że ludzie niepotrzebnie stwarzają podziały wynikające z trzymania się tak ścisłej terminologii. Biskup chociaż jednocześnie zastrzegł się, że sugestia ta nie zdobędzie dzisiaj szerokiego poparcia, to stwierdził iż przewiduje, że za jeden czy dwa wieki, holenderscy katolicy będą nazywali Boga “Allahem”.

Biskup “Malutki” Muskens – bo taki przybrał sobie przydomek – był w przeszłości źródłem wielu kontrowersji, gdy np. wbrew stanowczej postawie Watykanu, promował środki antykoncepcyjne, a w 2006 roku specjalnie udał się do Ugandy, gdzie włączył się w program dystrybucji kondomów.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1153 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]