Policja nowojorska inwestuje w… maszyny do pisania

W epoce komputerów, nowojorska policja zawarła kontrakt za milion dolarów na zakup… maszyn do pisania.

W czasie instalowania urządzeń do laserowych pomiarów prędkości samochodów, automatycznego rejestrowania tablic rejestracyjnych, monitorowania wszystkich i każdego za pomocą setek tysięcy czułych kamer, policja nowojorska dalej korzysta z urządzeń z początków XX wieku. Nowojorska NYPD zawarła właśnie 3-letni kontrakt na dostawę mechanicznych (sic!) oraz elektromechanicznych maszyn do pisania na sumę 982 tysięcy dolarów. Cena niektórych maszyn do pisania wynosi prawie 650 dolarów za sztukę, co samo w sobie budzi wielkie podejrzenia co do pełnej legalności kontraktu.

Nie zanosi się na szybką elektronizację nowojorskiej policji, która dalej używa starych, poczciwych maszyn do pisania do sporządzania niektórych formularzy. „System [policji nowojorskiej] jest związany z plagą powtarzającej się dokumentacji, nieefektywnie użytego personelu, niedziałających urządzeń, przestarzałą technologią.” – stwierdza w raporcie z 2008 roku dr Edith Linn, była policjantka, profesor kryminalistyki na uniwerstytecie Berkeley College na Manhattanie.

Z wywiadu przeprowadzonego przez dr Linn z 500 policjantami NYPD wynika, że często konieczność korzystania z przestarzałego wyposażenia, jak właśnie maszyny do pisania, skłania policjantów do unikania dokonywania aresztowań w przypadku przestępstw mniejszej wagi.

Największym priorytetem sił bezpieczeństwa wszystkich krajów cieszą się programy rozwijające sytemy inwigilacji ludności oraz łatwego, zautomatyzowanego ściągania różnego rodzaju opłat, np. za nieznaczne przekroczenie prędkości na obszarze, na którym jakby celowo i sztucznie zaniżono dozwoloną prędkość. Powodzeniem cieszą się również programy instalowania kamer na skrzyżowaniach. Systemy tego typu nie przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach, co zostało udowodnione w badaniach przeprowadzonych przez wydziały inżynierii ruchu amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów.


Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: New York Post | http://www.nypost.com/seven/07132009/news/regionalnews/typewrite__wrong_178919.htm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content