Franciszkanie będą propagować kulturę żydowską

Pierwszą w Polsce i Europie Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej otwierają w Toruniu franciszkanie z Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Proponują nie tylko praktyczną naukę języka hebrajskiego ale też studia językoznawcze i literaturoznawstwo. Powstaniu czelni patronują m.in. przewodniczący Światowego Związku Żydów Zygmunt Rolat oraz ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. - Będzie to pierwszy ośrodek naukowy w Polsce z taką ofertą – podkreśla rektor a zarazem inicjator powstania nowej uczelni – o. dr Maksymin Marek Tandek OFM. - Obok współczesnego języka hebrajskiego proponujemy hebrajski biblijny, rabiniczny, aramejski, syryjski, grecki biblijny, a także historię literatury hebrajskiej, Żydów i Izraela oraz podstawowe informacje o judaizmie – wylicza o. Tandek OFM.

… w dodatku za pieniądze polskich podatników

Pierwszą w Polsce i Europie Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej otwierają w Toruniu franciszkanie z Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Proponują nie tylko praktyczną naukę języka hebrajskiego ale też studia językoznawcze i literaturoznawstwo.

Powstaniu czelni patronują m.in. przewodniczący Światowego Związku Żydów Zygmunt Rolat oraz ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. – Będzie to pierwszy ośrodek naukowy w Polsce z taką ofertą – podkreśla rektor a zarazem inicjator powstania nowej uczelni – o. dr Maksymin Marek Tandek OFM. – Obok współczesnego języka hebrajskiego proponujemy hebrajski biblijny, rabiniczny, aramejski, syryjski, grecki biblijny, a także historię literatury hebrajskiej, Żydów i Izraela oraz podstawowe informacje o judaizmie – wylicza o. Tandek OFM.

W programie studiów znajdą się także zajęcia z łaciny i języka angielskiego, planowane są także wyjazdy na stypendia do Izraela. Rektor zapowiada, że w gronie wykładowców będą nie tyko uznani polscy uczeni, ale także zagraniczni specjaliści. „Wszystko to z pewnością przyczyni się do lepszego poznania języka i kultury żydowskiej, a w przyszłości również wyeliminowania niezrozumienia pomiędzy narodami polskim i żydowskim” – ma nadzieję o. Tandek.

Na franciszkańskiej uczelni w Toruniu będzie można studiować zarówno w trybie dziennym, wieczorowym jak i zaocznym, w ofercie edukacyjnej uczelni znajdą się też studia podyplomowe oraz kursy przewodników po Ziemi Świętej.

W tym roku uruchomione zostaną 3-letnie studia licencjackie filologii hebrajskiej. Co roku franciszkanie zamierzają przyjmować na ten kierunek 45 osób. Od przyszłego roku przeprowadzą nabór na kursy językowe: język hebrajski i język jidysz, a w kolejnym roku – kurs przewodników po Ziemi Świętej. Natomiast w czwartym roku funkcjonowania uczelni jej oferta poszerzy się o studia podyplomowe w zakresie filologii hebrajskiej, archeologii biblijnej, judaizmu.

Już teraz uczelnia deklaruje, że będzie współpracować z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą a organizowane w Toruniu konferencje, sympozja i seminaria będą miały charakter otwarty. Zainteresowani studiami na Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej mogą skorzystać z internetowej rekrutacji pod adresem: http://www.wsfh.edu.pl

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu jest niepubliczną uczelnią wyższą. Jej założycielem jest Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce, a inicjatorem – jej pierwszy rektor o. dr Makysmin Marek Tandek OFM.

Ideę jej utworzenia poparły również środowiska żydowskie m.in. ambasador Izraela w Polsce prof. Schewach Weiss, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz przewodniczący Światowego Związku Żydów Zygmunt Rolat.

Również budowa gmachu dla nowej uczelni zyskała poparcie wielu środowisk, osób i instytucji zarówno kościelnych (m.in. metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisz oraz biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego) jak też środowiska samorządowego, gospodarczego, naukowego i politycznego. Od stycznia br. trwają intensywne prace budowlane w sąsiedztwie klasztoru franciszkanów przy ul. Poznańskiej w Toruniu, gdzie powstaje siedziba nowej uczelni.

Wartość tej inwestycji jest szacowana na 24 mln zł. Pieniądze pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego (9,97 mln zł), kasy miejskiej (2,6 mln zł), budżetu państwa (ok. 1,76 mln zł) i środków zakonu.

Więcej na info.wiara.pl

Od Redakcji [Konserwatyzm.pl]: Gdy ludzie nie znają dobrze Tradycji katolickiej, franciszkanie zabierają się za propagowanie kultury wiarołomnych. W dodatku za nasze pieniądze… /am/

Za: Konserwatyzm.pl | http://www.konserwatyzm.pl/aktualnosci.php/Wiadomosc/3462/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content