Potępienie modernizmu i eugeniki, liczne objawienia Maryjne. Pontyfikat Piusa XII w świetle dokumentów

Badacze otrzymali dostęp do ponad 2 milionów dokumentów z czasów pontyfikatu Piusa XII. Większość na ich podstawie spróbuje odpowiedzieć, czy ówczesny papież zrobił wystarczająco dużo by poprawić sytuację Żydów podczas II wojny światowej. Jednak niektórzy podkreślają, że archiwalia rzucają nowe światło na sprawy mogące okazać się o wiele istotniejsze z punktu widzenia historii Kościoła.

Potępienie modernizmu i eugeniki, liczne objawienia Maryjne. Pontyfikat Piusa XII w świetle dokumentów

fot. Michael Pitcairn / Public domain

Lata 1939 – 1958 były bowiem okresem – zdaniem Watykanu – „skomplikowanym i dramatycznym”, podczas którego „w Kościele i społeczeństwie wyrosły dysputy rozwijające się w kolejnych latach”. Szczególnie istotna w tym kontekście jest działalność Świętego Oficjum, znanego dzisiaj jako Kongregacja Nauki Wiary.

W latach 40′ XX w. episkopaty z krajów europejskich wystosowywały dubia – zapytania do Ojca Świętego dotyczące stosunku Magisterium wobec eugeniki. W szczególności chodziło o eutanazję i przymusową sterylizację w Niemczech oraz wprowadzenie powszechnej aborcji w okupowanej Francji. Ks. Alejandro Cifres, opiekun dokumentów Konfregacji powiedział, że dubia odnosiły się także do stosunku wobec innych chrześcijańskich denominacji, a także masonerii. Kilka razy pojawiła się kwestia interkomunii, a po wojnie „z wielkim zaniepokojeniem” papież przyglądał się wzrostowi „idei rasistowskich, powstałych wśród niemieckojęzycznych mniejszości” w Brazylii.

Cifres wskazuje też, że Święte Oficjum w tamtym czasie zaczęło przyglądać się pracom takich osób jak: Yves Congar, Henri-Marie de Lubac, Hans Urs von Balthasar czy Jacques Maritain, którzy za kilka lat grali „pierwsze skrzypce” podczas Soboru Watykańskiego II. Główne zainteresowanie wzbudzały jednak prace ks. Ernesto Buonaiutiego (1881-1946), który został ekskomunikowany w 1925 r. za swoją pochwałę modernizmu.

Krajem zwracającym na siebie uwagę ze względu na „nowe nurty i ewolucyjne trendy” była Francja. Święte Oficjum musiało w tamtym okresie wystosować serię stanowisk, zaczynając od prac jezuity, o. Marcela Bitha, a pod nieustanną obserwacją znalazła się działalność innego członka Towarzystwa Jezusowego, o. Teilharda de Chardin. Święte Oficjum opublikowało monitorum (ostrzeżenie) przed bezkrytycznym przyjmowaniem jego tez. Ciało zajmowało się też innymi „problematycznymi” tekstami powstałymi we Francji, takimi jak „progresywny Katechizm”, wydawnictwami; La Croix, Esprit, Temps Present czy La Quinzane, a takie organizacje jak Pax Christi badano pod kątem związków z komunistami.

Bardzo interesujacą kwestię stanowi liczba objawień maryjnych w okresie pontyfikatu Piusa XII. Jak twierdzi ks. Cifres, „rzekomych objawień” było bardzo wiele, łącznie około 40 – po dwa na każdy rok pontyfikatu. We Włoszech – 16, w Niemczech – 4, USA – 2, Francji – 2, Belgii – 3, Czechosłowacji – 2 i po jednym w Luksemburgu, Irlandii, Portugalii i Rumunii. Znaczna część z nich odnosiła się do konieczności ustanowienia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Do Watykanu spływały liczne petycje o jego wprowadzenie. Ostatecznie, 1 listopada 1950 r., Pius XII ustanowił święto i dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: ncregister.com
PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-03)

 


 

Otwarcie archiwów watykańskich: Pius XII wobec nazizmu i komunizmu

Od poniedziałku dostępne są dla badaczy wszystkie watykańskie archiwa z okresu pontyfikatu Piusa XII. Wyłania się z nich obraz papieża, który był prawdziwym obrońcą cywilizacji – podkreśla Johan Ickx, dyrektor archiwów historycznych drugiej sekcji Sekretariatu Stanu. Przypomina on, że do tej pory znane były już oficjalne dokumenty papieża z czasów II wojny światowej. Teraz poznamy również teksty nieoficjalne, co pozwoli odtworzyć genezę papieskich działań, wszelkie działania zakulisowe.

Johan Ickx zaznacza również, że zainteresowanie opinii publicznej niesłusznie koncentruje się wyłącznie na pierwszym etapie pontyfikatu, związanym z wojną. Nie mniej ważna jest jednak również postawa Piusa XII w obliczu innego zła, jakim był w tej epoce komunizm. Na tym polu możemy się spodziewać wielu ważnych odkryć – uważa flamandzki historyk.

Badacz przypomina również, że wbrew temu, co się niekiedy sugeruje, Watykan nie zwlekał z otwarciem swych archiwów, wręcz przeciwnie, udostępnił je przed czasem. – Według normalnej praktyki na archiwa Piusa XII trzeba by jeszcze czekać kolejnych dziesięć lat – mówił Johan Ickx.

Nie do mnie należy opiniowanie decyzji papieża Franciszka, tym niemniej uważam, że to wcześniejsze udostępnienie archiwum jest bardzo pozytywne, wyraża bowiem wolę poznania prawdy historycznej. Tym bardziej, że dotyczy to tak strasznego rozdziału w dziejach ludzkości jak II wojna światowa, ze wszystkimi konsekwencjami nazizmu, ale też i komunizmu, o czym mówi się dziś jeszcze bardzo mało – powiedział Radiu Watykańskiemu Johan Ickx.

Wszyscy koncentrują się na II wojnie światowej, ale nie wolno zapominać, że na drugiej część tego pontyfikatu ciąży fakt, że połowa Europy jest zajęta przez Sowietów. Źycie Kościoła zostało tam poważnie zagrożone czy wręcz unicestwione. Nastały prześladowania duchowieństwa. Wielu kapłanów zostało uwięzionych. Na wiernych wywierana była ogromna presja, pozbawieni zostali praw obywatelskich. O tym również dowiemy się z tych archiwów. Nie będzie to obraz radosny, ale bardziej prawdziwy, realistyczny – ocenił historyk.

Źródło: KAI/vaticannews.va

RoM

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-02)

 


 

Skip to content