Putin o 1939 r.: Wojska radzieckie zajęły Polskę po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium

„Związek Radziecki był ostatnim ze wszystkich krajów, który podpisał pakt o nieagresji z Hitlerem. Wszystkie inne państwa podpisały takie umowy wcześniej” – powiedział Władimir Putin podczas corocznej konferencji prasowej, na której obecni są krajowi i zagraniczni dziennikarze.

Zdaniem Putina, Rosja sowiecka nie miała w 1939 r. innego wyboru. Putin dodał także, że „Stalin jako jedyny nie splamił się przez bezpośrednie kontakty z Hitlerem”, w odróżnieniu od przywódców państw zachodnich. Stalin zrozumiał natomiast, że III Rzesza będzie dążyła do „rozszerzenia swojej przestrzeni życiowej” poprzez podboje na wschodzie.

Odpowiadając na pytanie dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow prezydent Rosji stwierdził, że „Polska sama uczestniczyła wcześniej w rozbiorze Czechosłowacji”, zatem „zrobiła to samo” co ZSRR w 1939 r. Co prawda wojska radzieckie wkroczyły do Polski, ale stało się to „po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium kraju” i „znajdował się przy granicy polsko-rumuńskiej”. Putin powiedział również, że wojska ZSRR nie „zdobyły twierdzy w Brześciu Litewskim”, ale zajęły ją po wycofaniu się wojsk niemieckich.

Prezydent Rosji zapowiedział, że z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej napisze artykuł o drugiej wojnie światowej, w którym „zostanie opisana rola polskich i radzieckich wojsk”.

Putin odniósł się także do prób zrównywania stalinizmu i nazizmu. „Pod pewnym względem można potępiać stalinizm i totalitaryzm jako całość, czasami będą to słuszne zarzuty. Ale zrównywanie Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec jest szczytem cynizmu”.

Kresy.pl / interfax.ru

Za: Kresy.pl (19 grudnia 2019) | https://kresy.pl/wydarzenia/polska/putin-o-1939-r-wojska-radzieckie-zajely-polske-po-tym-jak-polski-rzad-utracil-kontrole-nad-terytorium/ |Putin o 1939 r.: Wojska radzieckie zajęły Polskę po tym, jak polski rzÄ…d utracił kontrolę nad terytorium

Skip to content