Putin o 1939 r.: Wojska radzieckie zajęły Polskę po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium

„Związek Radziecki był ostatnim ze wszystkich krajów, który podpisał pakt o nieagresji z Hitlerem. Wszystkie inne państwa podpisały takie umowy wcześniej” – powiedział Władimir Putin podczas corocznej konferencji prasowej, na której obecni są krajowi i zagraniczni dziennikarze.

Zdaniem Putina, Rosja sowiecka nie miała w 1939 r. innego wyboru. Putin dodał także, że „Stalin jako jedyny nie splamił się przez bezpośrednie kontakty z Hitlerem”, w odróżnieniu od przywódców państw zachodnich. Stalin zrozumiał natomiast, że III Rzesza będzie dążyła do „rozszerzenia swojej przestrzeni życiowej” poprzez podboje na wschodzie.

Odpowiadając na pytanie dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow prezydent Rosji stwierdził, że „Polska sama uczestniczyła wcześniej w rozbiorze Czechosłowacji”, zatem „zrobiła to samo” co ZSRR w 1939 r. Co prawda wojska radzieckie wkroczyły do Polski, ale stało się to „po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium kraju” i „znajdował się przy granicy polsko-rumuńskiej”. Putin powiedział również, że wojska ZSRR nie „zdobyły twierdzy w Brześciu Litewskim”, ale zajęły ją po wycofaniu się wojsk niemieckich.

Prezydent Rosji zapowiedział, że z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej napisze artykuł o drugiej wojnie światowej, w którym „zostanie opisana rola polskich i radzieckich wojsk”.

Putin odniósł się także do prób zrównywania stalinizmu i nazizmu. „Pod pewnym względem można potępiać stalinizm i totalitaryzm jako całość, czasami będą to słuszne zarzuty. Ale zrównywanie Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec jest szczytem cynizmu”.

Kresy.pl / interfax.ru

Za: Kresy.pl (19 grudnia 2019) | https://kresy.pl/wydarzenia/polska/putin-o-1939-r-wojska-radzieckie-zajely-polske-po-tym-jak-polski-rzad-utracil-kontrole-nad-terytorium/ |Putin o 1939 r.: Wojska radzieckie zajęły Polskę po tym, jak polski rzÄ…d utracił kontrolę nad terytorium

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content