Bp Franz-Josef Overbeck: żonaci księża, to pierwszy krok do kapłaństwa kobiet

Nie ma żadnych przeciwwskazań dla udzielania kobietom święceń kapłańskich, twierdzi niemiecki biskup Franz-Jozef Overbeck. Według ordynariusza Essen największą trudnością w tej materii jest… opór w dużej części Kościoła katolickiego.

Pierwszego grudnia rozpoczęła się w Niemczech Droga Synodalna, nieformalny proces nastawiony na dokonanie w Kościele niemieckim głębokich zmian w duchu liberalnym. Jednym z czterech głównych tematów Drogi jest posługa i rola kobiet w Kościele. Według bp. Franza-Josefa Overbecka z Essen zmienić można byłoby naprawdę bardzo wiele: hierarcha uważa, że kwestią otwartą pozostaje sprawa udzielania kobietom sakramentu święceń. – Osobiście mogę sobie wyobrazić, że kobiety będą księżmi – powiedział dosłownie biskup.

W rozmowie z sobotnią edycją dziennika „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”. W ocenie biskupa problemem jest jednak duży opór w wielu częściach Kościoła; stad należy zastosować metodę małych kroczków. Pierwszym z nich będzie dopuszczenie do kapłaństwa żonatych mężczyzn. – To otworzyłoby niektórym drogę do kapłaństwa – stwierdził bp Overbeck.

Ordynariusz Essen opowiadał się za kapłaństwem kobiet jeszcze w październiku. Pod koniec Synodu Amazońskiego stwierdził, że „wiązanie dostępu do kapłaństwa z chromosomem Y” jest niewłaściwe. – Większość ludzi tego nie rozumie i już w to także nie wierzy. Mnie osobiście naprawdę daje to do myślenia – stwierdził.

Niemieckojęzyczni progresywni biskupi myślą o stworzeniu całkowicie nowego modelu kapłaństwa w myśl koncepcji opracowanej między innymi przez niemiecko-afrykańskiego biskupa Fritza-Lobingera z RPA. Ten koncept zakłada „włączanie” do kapłaństwa urzędowego katolików niezależnie od ich płci oraz stanu cywilnego. Przy praktycznym zachowaniu różnic doktrynalnych między katolikami a protestantami projekt ten celuje w istocie w głęboką protestantyzację kapłaństwa w Kościele. 

Źródła: Katholisch.de, pch24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-12-03)

 


 

Kard. Marx i prof. Sternberg piszą list do katolików w Niemczech. Chodzi o „Drogę Synodalną”

„Droga Synodalna ma służyć dokonaniu przełomu, który pozwoli odnowić Kościół i wiarygodnie głosić Ewangelię współczesnemu światu” – piszą w liście do niemieckich katolików kard. Reinhard Marx i prof. Thomas Sternberg.

Pierwszego grudnia rozpoczęła się w Niemczech Droga Synodalna – nieformalny proces, który ma doprowadzić do dużych zmian w niemieckim Kościele. Jej organizatorzy to po stronie biskupów Konferencja Episkopatu Niemiec (DBK) oraz po stronie świeckich Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZdK). Z okazji otwarcia Drogi list do niemieckich katolików napisali przewodniczący DBK kard. Reinhard Marx oraz prezydent ZdK prof. Thomas Sternberg.

Wskazali, że podejmują proces zmian z pełnym wsparciem papieża Franciszka; jako cel Drogi wskazali przywrócenie Kościołowi wiarygodności i siły umożliwiającej głoszenie Dobrej Nowiny współczesnemu społeczeństwu.

„Papież Franciszek oczekuje, że będziemy synodalnym Kościołem – będziemy iść wspólnie naszą drogą. Temu służy Droga Synodalna Kościoła w Niemczech, którą chcemy kroczyć przez nadchodzące dwa lata jako biskupi Konferencji Episkopatu Niemiec oraz jako przedstawiciele aktywnych świeckich w Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików razem z wieloma katolikami, zakonnikami, księżmi i szczególnie z ludźmi młodymi”, napisali kard. Marx i prof. Sternberg.

„Powinna być to także droga nawrócenia i odnowy, służąca odważeniu się na przełom w świetle Ewangelii i mówieniu o znaczeniu wiary i Kościoła w naszych czasach oraz odnalezieniu odpowiedzi na palące pytania Kościoła. Musimy samokrytycznie stwierdzić: przesłanie Ewangelii zostało zaciemnione, a nawet w najokropniejszy sposób naruszone. Myślimy tu szczególnie o nadużyciach seksualnych wobec dzieci i młodzieży. Musimy wyciągnąć z tego konsekwencje i zatroszczyć się o to, by Kościół był miejscem bezpiecznym”, stwierdzili dalej.

Autorzy powołali się następnie na Gaudium et spes, wskazując, że Kościół winien służyć człowiekowi, światu i Bogu. Oświadczyli, że chcą na nowo głosić wiarę, a to oznacza podjęcie tematów, które „jeżeli nie zostaną rozjaśnione, stać będą na drodze przepowiadaniu”. Odwołując się następnie do czerwcowego listu papieża Franciszka „do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech” wskazali, że Ojciec Święty zachęca Niemców do szukania odważnej odpowiedzi na obecną sytuację Kościoła i wiary, a także do zatroszczenia się o jedność z całym Kościołem. Następca Piotra prosi też o przeprowadzanie procesu reform w porozumieniu z wiernymi, położenie nacisku na ewangelizację oraz o powiązanie problematyki reformy struktur z wymiarem duchowym.

Pierwsze posiedzenie uczestników Drogi Synodalnej odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Tematy, jakimi zajmą się obradujący biskupi i świeccy, to: podział władzy w Kościele; partnerstwo i seksualność; forma życia kapłańskiego;  rola kobiet w Kościele. Postanowienia zapadać będą większością 2/3 głosów. Nie będą z góry wiążące; organizatorzy oczekują, że poszczególni biskupi wcielą je w swoich diecezjach w życie. Jak dotąd wikariusze generalni 11 biskupstw zadeklarowali – nie znając jeszcze wyniku Drogi – że te nadzieje zostaną w ich diecezjach spełnione. 

Źródła: dbk.de, zdk.de, pch24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-12-03)

 


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content