Kto nawróci Europę? Na Starym Kontynencie stale ubywa osób duchownych

„Kryzys powołań w Kościele Katolickim utrzymuje się” – wynika z danych przedstawionych przed obchodzonym w niedzielę Światowym Dniem Misyjnym. Największe spadki powołań zanotowano wśród sióstr zakonnych. W ciągu roku ich liczba zmniejszyła się o ponad 10 tysięcy.

Najnowsze statystyki ogłoszone przez watykańską agencję misyjną Fides na podstawie danych z 2017 roku wskazują, że na świecie jest prawie 415 tysięcy księży. Największy spadek liczby duchownych zanotowano w Europie i Oceanii. Z kolei w Afryce, obu Amerykach i Azji odnotowano większą liczbę kapłanów.

Kolejny rok zmniejszyła się również o ponad tysiąc liczba zakonników. Jest ich 51,5 tysiąca. Spadki dotyczą wszystkich kontynentów z wyjątkiem Afryki.

Podobnie, jak w poprzednim roku spadła liczba sióstr zakonnych. Jest ich ponad 648 tysięcy – o 10,5 tysiąca mniej niż wcześniej. Największy spadek dotyczy Europy, gdzie liczba ta zmniejszyła się o 8 tysięcy. Zakonnic przybywa natomiast w Kościele w Afryce i Azji.

Drugim odnotowanym w kościelnej statystyce zjawiskiem jest wzrost zaangażowania świeckich. Jest ich 355 tysięcy, więcej na wszystkich kontynentach niż wcześniej. Zwiększyły się też, o 34 tysiące, szeregi katechetów przekraczając liczbę 3 milionów. Mniej o trzy tysiące jest ich tylko w Europie.

Źródło: rmf24.pl

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-10-19)

 


 

USA: lawinowo spada liczba chrześcijan. Przybywa ateistów, agnostyków i „wszystko-wierców”

„Podczas ostatniej dekady poważnie zmniejszył się odsetek obywateli USA uważających się za chrześcijan” – wynika z sondażu ośrodka Pew Research. 65 proc. badanych Amerykanów określiło siebie jako chrześcijan. To o 12 punktów procentowych mniej niż w roku 2009.

„Poważny spadek odsetka miał miejsce zarówno wśród chrześcijan związanych z różnymi odłamami protestantyzmu, jak i wśród katolików” – czytamy w raporcie opublikowanym przez Pew Research, renomowaną niezależną placówkę badania opinii publicznej z Waszyngtonu.

Obecnie 43 proc. dorosłych Amerykanów utożsamia się z którymś z wielu odłamów protestantyzmu, o 8 punktów procentowych mniej niż utożsamiało się z protestantyzmem 10 lat temu. Odsetek wiernych Kościoła Katolickiego wśród dorosłych Amerykanów spadł z 23 proc. w 2009 roku do 20 proc. obecnie.

Postępująca laicyzacja społeczeństwa amerykańskiego objęła nawet Latynosów, tradycyjnie utożsamianych w Stanach Zjednoczonych z Kościołem katolickim. W ciągu ostatnich 10 lat objętych badaniami Pew Research katolicy przestali stanowić większość wśród Latynosów: obecnie 47 proc. społeczności latynoskiej mieszkającej w USA identyfikuje się z katolicyzmem, podczas gdy w roku 2009 było to 54 proc.

Według Pew Research w ciągu ostatnich 10 lat w USA wzrósł za to odsetek ateistów z 2 do 4 proc., agnostyków – z 3 do 5 proc., a także Amerykanów, którzy twierdzą, że „nie utożsamiają się konkretnie z żadnym specyficznym wyznaniem czy też żadną zorganizowaną religią” z 12 aż do 17 proc.

Źródło: polskieradio24.pl

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-10-19)

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

ryba psuje się od głowy ,wiec wiadomo kto temu winien
klik

 


 

Skip to content