Szykuje się rewolucja? Znamy pierwsze konkretne postulaty Drogi Synodalnej Kościoła w Niemczech

Aktualizacja: 2019-09-20 12:38 pm

W niemieckim Kościele katolickim ujawniono dokumenty przygotowawcze do Drogi Synodalnej. Ich autorzy domagają się między innymi rewizji moralności seksualnej, dopuszczenia świeckich do głoszenia kazań, dyskusji nad sensem celibatu oraz rolą kobiet – zwłaszcza w kontekście święceń diakonatu i prezbiteriatu.

W Kościele katolickim w Niemczech trwają przygotowania do kontrowersyjnej Drogi Synodalnej. Proces „odnowienia” Kościoła ma ruszyć 1 grudnia. Kilka dni temu Konferencja Episkopatu Niemiec opublikowała cztery obszerne dokumenty przygotowawcze do Drogi.

Dokumenty te zostały stworzone przez fora dyskusyjne złożone z duchownych i świeckich. Dotyczą czterech tematów: podziału władzy w Kościele, celibatu, roli kobiet oraz moralności seksualnej.

Forum ds. podziału władzy pisze w swoim dokumencie, że do pilnego odnowienia rozumienia władzy wzywa przede wszystkim kryzys związany z nadużyciami seksualnymi popełnianymi przez niektórych kapłanów. Kościół w Niemczech musi skupić się bardziej na Piśmie Świętym i przyznać prymat ewangelizacji. Według forum szczególnie w XIX wieku wykształcił się obraz kapłana wzorowany na monarchii, który wypaczył istotę posługi duchownych. W czasach demokracji nie da się dłużej utrzymać takiego nieewangelicznego uświęcenia władzy księży nad wiernymi. Odnowy należy dokonać, w ocenie forum, wychodząc od uznania fundamentalnej równości wszystkich członków Kościoła. Władza kierownicza oraz decyzyjna nie ma już być związana tylko ze święceniami. W praktyce świeccy mają silniej kontrolować duchownych i uczestniczyć bardziej aktywnie w zarządzaniu Kościołem. Na Mszach świętych mają mieć też możliwość wygłaszania kazań.

Gdy idzie o moralność seksualną uczestnicy odpowiedniego forum domagają się głębokich zmian. W dokumencie roboczym czytamy, że większość obradujących popiera „rewizję kościelnych norm moralności seksualnej w kontekście kanonu wartości”. Dokument oparto na wykładzie, jaki w marcu wygłosił przed biskupami profesor teologii moralnej Eberhard Schockenhoff z Fryburga. Uczony zaproponował między innymi akceptację stosunków homoseksualnych i pozamałżeńskich oraz antykoncepcji i onanizmu. Za rozsądne uznał też odejście od uznawania istnienia tylko dwóch płci. Forum uważa, że należy wypracować teologiczne „kontury etyki seksualnej oddającej sprawiedliwość człowiekowi dzisiejszych czasów”. Większość uczestników chce przyznać katolikom prawa „mówić tak czynnościom seksualnym, których chcą” oraz „wybierać, kogo chcą kochać”. Nieokreślona bliżej mniejszość debatujących jest przeciwna zmianom.

Trzecie forum w dokumencie poświęconym kapłaństwu zwraca uwagę, że nie można patrzeć na księży jako na stan, ale kształtować wszystko podług miary ewangelizacji. Wzmiankuje się tu konieczność rozważenia dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. Padają też pytania o związek celibatu z istotą kapłaństwa, a także o posługę księży homoseksualnych. Dokument nie przynosi jednak jeszcze żadnych konkretnych propozycji.

Grupa debatująca o kobietach pisze z kolei, że kwestia ich posługi w Kościele jest absolutnie kluczowa dla wiarygodności głoszenia Ewangelii. Trzeba otwarcie dyskutować wszystkie podnoszone w ramach pytania o rolę kobiet tematy, w tym temat święceń kapłańskich. Bez tej dyskusji Kościół straci zaangażowane w jego życie i prace kobiety – przekonuje forum. Skandalem ma być przepaść, jaka w ostatnich dziesięcioleciach powstała między praktyką życia kościelnego, a twierdzeniami teologii akademickiej. Trzeba w ocenie forum przebadać poziom autorytatywności kościelnych dokumentów mówiących o kapłaństwie kobiet, a także ponowne rozważenie używanej w tym obszarze argumentacji. Forum zgadza się, że rola kobiet w Kościele musi być większa niż dotąd. Dopuszczanie do diakonatu i pozostałych stopni święceń jedynie mężczyzn uznano za sprzeczne z równością godności obu płci uzasadnianą nawet na gruncie teologicznym. Według forum, Kościół nie może głosić wiarygodnie Ewangelii, gdy „wyklucza połowę ludzkości” z posługi urzędowej. Forum jest przekonane, że kobiety mogą być diakonisami (sporna jest tylko kwestia święceń). Powinny też pełnić w parafiach i diecezjach więcej roli kierowniczych.

Źródło: Katholisch.de

Pach

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

no to Niemcy zgotowały nam III wojnę światową, tym razem skoro obozami zagłady im się nie udało, to chcą duchowe Auschwitz nam zgotować!
axe

I bardzo dobrze się dzieje,bo w końcu te wilki w owczej skórze-nominalnie katoliccy księża hierarchowiemasoni?- stworzą swoje odrębne bagno i skończy się zatruwanie prawdziwego Kościoła Katolickiego który będzie w mniejszości i oczywiście prześladowany, z szatańską pasją-“Będziecie w nienawiści u wszystkich”-Pan Jezus
Twardy

Wszystko to tłumaczy ks. D. Pagliarani w najnowszym wywiadzie. Bardzo polecam do uważnego przeczytania, głębokiego rozważenia i wyciągnięcia wniosków. Nic dodać, nic ująć.
Ireneusz

Wciąż im za mało Renu w Tybrze.
M.

Jak widac to prawidłowośc historyczna iż wszelkie demoniczne aberracje intelektualno-moralne zaczynają się za Odrą,patrz: reformacja Lutra,marksizm,nazizm-hitlerowski, szkoła frankfurcka – neomarksizm,islamizacja Europy,a obecnie na gruncie kościelnym tzw.reformacja-bis proponowana przez drogę synodalną. Dlatego ,rzeba uważac na wszystko co pochodzi z tamtej strony!
t

Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Czyżby powstał nowy, heretycki zbór na gruzach posoborowego nauczania KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w Niemczech ? Ta rewolucja będzie jeszcze tragiczniejsza w skutkach od rewolucji Marcina Lutra. Tu do łask wracają zboczenie i przyzwolenia połączone z “kościelną” akceptacją na grzechy wołające o pomstę do BOGA !!! JEZU RATUJ !!!
Daro

W swych zamierzeniach gorsi są od Lutra.
normal

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=109900 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]