Niemcy: Kościół dopuści katolików do protestanckiej Wieczerzy? Jest apel teologów i poparcie biskupów

Niemieccy teologowie katoliccy i protestanccy apelują o jedność eucharystyczną. Ich zdaniem niezgoda Kościoła katolickiego w tym zakresie jest… anachroniczna.

W środę we Frankfurcie obszerne, blisko 60-stronicowe opracowanie problemu jedności eucharystycznej przedstawiła grupa teologów zrzeszona w Ekumenicznym Kręgu Roboczym ÖAK. „Wspólnie przy Stole Pana – ekumeniczne perspektywy w celebracji Wieczerzy i Eucharystii” – brzmi tytuł ich tekstu, którego istotą jest posunięcie naprzód dążeń do interkomunii. Zdaniem autorów „wzajemny udział w celebracji Wieczerzy/Eucharystii w poszanowaniu odmiennych tradycji liturgicznych […] ma teologiczne uzasadnianie”.

Według teologów badania egzegetyczne i historyczne pozwalają odkryć w Piśmie Świętym argumenty na rzecz zmiany obecnej praktyki niedopuszczającej do interkomunii. Autorzy apelu sądzą, że dopuszczanie katolików do udziału w protestanckiej Wieczerzy oraz protestantów do udziału w Eucharystii „jest szczególnie potrzebne w przypadku łączonych wyznaniowo rodzin”. Dotychczasowymi rozwiązaniami nie można zadowolić się ani w odniesieniu do poszczególnych przypadków, ani do ogólnych norm – twierdzą.

Zamysł teologów został bardzo dobrze przyjęty przez dwóch niemieckich biskupów szczególnie zaangażowanych w dialog ekumeniczny. Jednym z nich jest biskup Limburga Georg Bätzing – w 2021 będzie on katolickim gospodarzem wielkiego niemieckiego wydarzenia ekumenicznego, Ekumenicznego Spotkania Kościelnego. Hierarcha ogłosił publicznie, że w pełni przyłącza się do apelu i uważa go za owoc wieloletniego wysiłku ekumenicznego. Biskup wyznał, że ma nadzieję, iż dojdzie wkrótce to „ostrożnych i odpowiedzialnych zmian” w obecnej praktyce.

W podobnym tonie wypowiedział się bp Gerhard Feige z Magdeburga, który w Konferencji Episkopatu Niemiec odpowiada ze kwestie ekumeniczne. Wyznał, że ma głęboką nadzieję na rychłe wypracowanie nowych norm, które w zadowalający zarówno katolików jak i protestantów sposób pozwolą uregulować „niewątpliwie palącą kwestię wspólnoty przy Stole Pańskim”.

Jeden z przedstawiających apel teologów – Volker Leppin z Tybingi – zapewnił o teologicznej doskonałości nowej propozycji. W jego ocenie biblijne, historyczne i naukowe uzasadnienie dla interkomunii jest tak silne, że teraz to przeciwnicy zmian muszą udowadniać swoje racje, a nie odwrotnie.

Dokument zasadza się na zupełnie nowym rozumieniu Eucharystii, kapłaństwa i Tradycji Apostolskiej. Katolickie ujęcie tej problematyki miałoby być nacechowane sztucznością i nadmiernymi wysiłkami apologetycznymi. Według autorów należy wypracować zupełnie nowe formuły, które będą mogły połączyć katolików i protestantów i tym samym utorować drogę do jedności.

W 2018 roku Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec opublikowała – za zgodą papieża Franciszka – „pomocniczy dokument” dla biskupów całego kraju, w którym zachęcono do „otwarcia” Komunii świętej dla niektórych protestantów. Zaproponowano mianowicie dopuszczanie do Eucharystii tych zwolenników Lutra, którzy żyją w małżeństwie z katolikiem. Strona ewangelicka przyjęła ten dokument z radością, ubolewając jednak, że katolicy – zgodnie z kościelnym prawem – wciąż nie mogą uczestniczyć w protestanckiej Wieczerzy. Inicjatywa frankfurcka mająca poparcie biskupów Bätzinga i Feige może być rozumiana jako zdecydowanie wsparcie zamysłów zmiany tego stanu rzeczy.

Źródło: katholisch.de / uni-muenster.de
Pach

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Skoro autorami NOM są sami wiecie kto, to dlaczego się temu dziwić? Ta dyskusja za granicą toczy się od 40 lat. Tylko w PL było trochę opóźnienia.
Xyz

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-09-13) | https://www.pch24.pl/niemcy--kosciol-dopusci-katolikow-do-protestanckiej-wieczerzy--jest-apel-teologow-i-poparcie-biskupow,70840,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content