Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego zakazał odprawiania „mszy trydenckiej”

Wielki Mistrz Rycerzy Maltańskich „Fra” Gaicomo Dalla Torre zdecydował w poniedziałek, że wszystkie ceremonie liturgiczne pośród członków zakonu muszą odbywać się w zwykłej, a nie nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

„W ten sposób postanowiłem, jako najwyższy gwarant spójności i komunii Zakonu św. Jana Jerozolimskiego, którego Opatrzność uczyniła ze mnie Wielkiego Mistrza, aby odtąd wszystkie ceremonie liturgiczne w naszym Zakonie były wykonywane zgodnie ze zwyczajnym obrzędem Kościoła (obrzęd św. Pawła VI), a nie nadzwyczajnym (obrzęd trydencki)” – napisał szef zakonu do współbraci w liście z 10 czerwca.

„Ta decyzja dotyczy wszystkich oficjalnych celebracji liturgicznych, takich jak wprowadzenie na urząd, msze [sic] podczas pielgrzymek, msze memoriałowe, jak również podczas świąt i uroczystości Zakonu” – czytamy.

Dalla Torre został wybrany Wielkim Mistrzem Rycerzy Maltańskich w maju 2018 roku, po tym jak wcześniej pełnił funkcję tymczasowego przywódcy przez nieco ponad rok.

Jego nominacja na tymczasowego Wielkiego Mistrza nastąpiła po wielkim przesileniu i zawirowaniach na najwyższych szczeblach przywództwa w zakonie. Wielki Mistrz Rycerzy, Matthew Festing, został zmuszony zrezygnować z godności po wielu latach służby – na prośbę papieża Franciszka – w dniu  24 stycznia 2017 roku.

Rezygnacja Festinga nastąpiła po przesileniu i miesięcznej batalii z przedstawicielami Watykanu. „Fra” Festing w porozumieniu z patronem Rycerzy Maltańskich, kard. Raymondem Burkiem i po przeprowadzeniu śledztwa, pozbawił funkcji oraz członkostwa w zakonie Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera. Jego brat Georg von Boeselager został mianowany członkiem zarządu Instytutu Dzieł Religijnych, czyli Banku Watykańskiego w 2016 r., Wielkiego Kanclerza przywrócono na stanowisko po tym, jak watykańscy urzędnicy zmusili o. Festinga do rezygnacji.

Były Wielki Mistrz Rycerzy Maltańskich usunął Boeselagera, odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności charytatywnej zakonu z powodu zaangażowania w  aktywność sprzeczną z nauczaniem Kościoła. Podległe mu ośrodki m.in. rozprowadzały prezerwatywy w Birmie, pod pretekstem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa HIV.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) – wywodzi się bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych w Jerozolimie w następstwie pierwszych wypraw krzyżowych. Zakon odegrał wielką rolę w dziejach Europy m.in. ze względu na potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici zakładali, a także prowadzili pierwsze szpitale w Europie.

Zakon ma siedzibę w Rzymie i jest obecny w 120 krajach, realizując ponad 2000 projektów w dziedzinie medyczno-społecznej. Skupia ponad 120 tys. wolontariuszy i personelu medycznego.

„Fra” Dalla Torre powiedział, że ”‹”‹jako przełożony ma obowiązek zapewnić, by „komunia, która jednoczy wszystkich członków rodziny zakonnej” była „obecna w każdym aspekcie życia Zakonu”.

„Wśród wszystkich elementów, które składają się na nasze życie duchowe, kwestia liturgii wykorzystywana w naszych obchodach ma szczególne znaczenie” – napisał.  „Jak wszyscy wiecie, Motu Proprio Summorum Pontificium Benedykta XVI, aczkolwiek zostawiając każdemu kapłanowi wolność decyzji w sprawie osobistej celebracji w nadzwyczajnej formie, niemniej jednak stwierdza, że jeśli jedna wspólnota lub cały Instytut czy Stowarzyszenie pragnie wprowadzić takie celebracje często, zwykle lub stale, decyzja taka musi zostać podjęta przez Wyższego Przełożonego, zgodnie z prawem i ich własnymi dekretami i statutami (Summorum Pontificium, art.3)”.

Art. 3 „Summorum Pontificum” brzmi: „Wspólnoty Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego, czy to na prawie diecezjalnym czy papieskim, które pragną odprawiać Mszę zgodnie z edycją Mszału Rzymskiego ogłoszoną w 1962, podczas celebracji wspólnotowych lub konwentualnych w swoich oratoriach, mogą to czynić. Jeśli jedna wspólnota lub cały Instytut czy Stowarzyszenie pragnie wprowadzić takie celebracje często, zwykle lub stale, decyzja taka musi zostać podjęta przez Wyższego Przełożonego, zgodnie z prawem i ich własnymi dekretami i statutami”.

Dalla Torre poprosił, aby wszyscy członkowie zakonu zostali poinformowani o decyzji, w szczególności  kapelani, by ją uszanowali. Nie podał jednak uzasadnienia postanowienia.

Ten ruch prawdopodobnie zwiększy napięcia wewnątrz zakonu, który jest głęboko podzielony od czasu sporu w latach 2016-17, w wyniku którego papież Franciszek poprosił Matthew Festinga o ustąpienie ze stanowiska Wielkiego Mistrza w styczniu 2017 roku.

Dalla Torre został formalnie wybrany na jego następcę rok później. Oficjalnym patronem Zakonu pozostaje kardynał Raymond Burke.

Tuż po wyborze, „Fra” Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto potwierdził wolę reformowania zakonu, by go nieco uwspółcześnić. Uchwalone w 1961 Karta Konstytucyjna i Kodeks Zakonu zostały częściowo zreformowane w 1997. Obecnie Zakon Maltański, istniejący od prawie tysiąca lat, działa w 120 krajach, realizując w nich ponad 2000 projektów w dziedzinie społeczno-medycznej i mając przeszło 120 tys. wolontariuszy i personelu lekarskiego.

Rok temu przedstawiciele zakonu przez cztery dni obradowali w Rzymie nad przyszłością wspólnoty. Zdecydowano się na przekształcenia w dziedzinie centralnego kierownictwa, organizacji lokalnych, charakteru członkostwa w zgromadzeniu oraz duchowego kształcenia członków.

Jak poinformowano opinię publiczną, zgodzono się między innymi co do zwiększenia udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w zakonie. Zdecydowano też, że większa liczba członków będzie mieć wpływ na strategiczne decyzje, a od najwyższych rangą dostojników będzie oczekiwać się lepszego niż dotąd wykształcenia.

10 międzynarodowych grup roboczych zbierało od czerwca 2017 roku propozycje reform Zakonu. Wyniki zeszłorocznego spotkania oparte o te propozycje miałby być przekształcane w konkretne projekty.

Reformie patronuje kard. Giovanni Angelo Becciu, osobisty delegat papieża Franciszka. Został on mianowany w lutym 2017 roku, by zająć się rozwiązaniem konfliktu wewnętrznego. Kardynał jest zdecydowanym stronnikiem zdymisjonowanego Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera.

Źródło: catholicnewsagency.com / PCh24pl / catholicherald.co.uk

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-06-12) | https://www.pch24.pl/wielki-mistrz-zakonu-maltanskiego-zakazal-odprawiania-mszy-trydenckiej,68906,i.html

Skip to content