Skutki lekceważenia katolickiej dyscypliny – homoseksualizm w dwóch brazylijskich seminariach

Przeprowadzone w dwóch brazylijskich seminariach badania przyniosły wstrząsające rezultaty. Chodzi o kwestie rozpowszechnionego wśród duchownych homoseksualizmu. Jest to skutek odejścia od tradycyjnej dyscypliny Kościoła, w tym watykańskiej instrukcji z 2005 roku.

Zdaniem watykanisty Sandro Magistra kwestia homoseksualizmu w Kościele stanowiła w ostatnich kilku miesiącach temat tabu. Podczas watykańskiego szczytu poświęconego nadużyciom trwającego w Watykanie w dniach 21-24 lutego zakazywano nawet – jak twierdzi – poruszać ten temat.

Wcześniej było inaczej, o czym świadczy choćby opublikowana w 2005 roku instrukcja Kongregacji Wychowania Katolickiego. Określała ona akty homoseksualne jako poważne grzechy. Jednocześnie zaś uznaje  tendencje homoseksualne za „obiektywnie nieuporządkowane”.

Watykanista Sandro Magister omawia rezultaty badania dotyczącego nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa opublikowanych wiosną 2017 roku w języku portugalskim na łamach „Revista Eclesiástica Brasileira”, a następnie po włosku w „Il Regno Documenti”. Badania dotyczą kwestii homoseksualistów wśród duchownych.

Autorzy omawianego badania przeprowadzili pogłębione wywiady z 50 studentami teologii w dwóch seminariach w Brazylii. Ich zdaniem homoseksualizm jest tam rozpowszechniony. Część z kleryków – zdaniem ankietowanych – wstępuje do seminariów właśnie w celu poszukiwania partnerów seksualnych.

Badacze piszą również o tym, że znaczna część seminarzystów popiera homoseksualizm. Co więcej, twierdzą oni, że nie ma w tym nic złego, o ile homoseksualiści darzą się miłością. Nadmiernie liberalną postawę wykazują także przełożeni. W efekcie homoseksualiści w tych seminariach są dopuszczani do święceń. Wszystko dzieje się w duchu „akceptacji człowieka wraz z jego wadami”.

Jak zauważa Sandro Magister, oznacza to, że istnieje rozdźwięk między tymi postawami a watykańską instrukcją z 2005 roku. Watykanista pisze także o „głosie wołającego na puszczy” – Benedykcie XVI.

Choć sytuacja w innych krajach nie musi być aż tak poważna, jak w Brazylii, to jednak nie należy udawać,  że problem homoseksualizmu wśród duchownych nie istnieje. Tego typu informacje są dla wiernych wstrząsające. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że homoseksualizm i inne nadużycia wynikają z niestosowania się do nauki i dyscypliny Kościoła. Remedium nie znajduje się zatem w antyklerykalizmie (w świeckich środowiskach też dochodzi do nadużyć), lecz w powrocie do katolickiej doktryny i Ewangelii.

W obliczu kryzysu wzmóżmy modlitwę za Kościół i duchownych. Przede wszystkim zaś zaufajmy Panu Jezusowi, który mówił, że przyjdą zgorszenia, lecz jednocześnie zapewnił, że bramy piekielne nie zdołają pokonać Kościoła.

Źródła: magister.blogautore.espresso.repubblica.it / komentarz własny pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-05-14) | https://www.pch24.pl/skutki-lekcewazenia-katolickiej-dyscypliny---homoseksualizm-w-dwoch-brazylijskich-seminariach,68216,i.html

Skip to content