Reuters: Abp McCarrick może zostać wydalony ze stanu duchownego

Kongregacji Nauki Wiary podejmie wkrótce decyzję w sprawie losów byłego kardynała i byłego arcybiskupa Waszyngtonu, Theodore’a McCarricka – podaje powołując się na źródła watykańskie agencja Reutersa. Duchowny został oskarżony o molestowanie przed laty nieletnich mężczyzn. Zdaniem agencji obecnie może on zostać karnie wydalony ze stanu duchownego.

Agencja Reutersa przypomina, że w czwartek 7 lutego Ojciec Święty przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Francisco Ladarię SJ, który będzie z urzędu przewodniczył pracom Trybunału. Według źródeł na które powołuje się agencja, podczas spotkania kard. Ladaria poinformował papieża znajdującego się na etapie końcowym dochodzenia dotyczącego przestępstw, jakich miał się dopuścić były purpurat. Reuters podaje, że papieżowi zależy podobno, aby sprawa została rozstrzygnięta przed planowanym na 21-24 lutego spotkaniem przewodniczących episkopatów na temat dopuszczania się przez duchownych wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

Abp McCarrick przebywa obecnie w kapucyńskim klasztorze św. Fidelisa w Wiktorii w stanie Kansas. Zgodę na jego zamieszkanie tam wyrazili prowincjał kapucynów o. Christopher Popravak OFMCap oraz biskup diecezji Salina – Gerald Vincke.

28 lipca br. Ojciec Święty przyjął rezygnację abp. Theodore’a McCarricka z członkostwa w Kolegium Kardynalskim, a tym samym hierarcha nie może posługiwać się tytułem kardynalskim. Jednocześnie papież nałożył na niego suspensę ad divinis i nakazał mu prowadzenie życia modlitwy i pokuty w odosobnieniu, aż do zakończenia procesu kanonicznego. Wcześniej papież polecił byłemu kardynałowi, by nie wykonywał publicznie posługi kapłańskiej.

Emerytowany arcybiskup Waszyngtonu został oskarżony o molestowanie nieletnich mężczyzn przed 45 laty, gdy był kapłanem diecezji nowojorskiej.

Źródło: KAI

WMa

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-02-08)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Laicyzacja to środek zdecydowanie zbyt łagodny. W przypadku tego typu zboczeńców (a dowiadujemy z relacji, że ci wysoko postawieni koleżki odprawiali-koncelebrowali Mszę św.  zaraz po sodomickich aktach!), należy ogłosić publicznie ekskomunikę!

 


 

Skip to content