Kardynałowie Müller i Brandmüller popierają walkę z homolobby w Kościele

Inicjatywa katolików przeciwko infiltracji homoseksualnej w Kościele doczekała się poparcia ze strony katolickich hierarchów, takich jak kardynał Gerhard Müller i Walter Brandmüller. W sprawie wypowiedziała się także niemiecka socjolog Gabriele Kuby.

Kardynał Gerhard Muller, były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary poparł akcję szwajcarskiej organizacji katolików Pro Ecclesia, określając ją mianem uzasadnionej. Szwajcarscy wierni sprzeciwiają się homoseksualnej infiltracji w Kościele katolickim. W cytowanej przez Life Site News wypowiedzi przyznał, że znaczna większość nadużyć seksualnych duchowieństwa wynika z aktów homoseksualnych. Poparcie wyraził także jeden z autorów dubiów kardynał Walter Brandmüller. Powołał się na słowa Pana Jezusa „Prawda was wyzwoli”.

Autorzy petycji do przewodniczących światowych konferencji episkopatów z całego świata wzywają ich do podjęcia działań służących powstrzymaniu sieci homoseksualnych w Kościele. Zbieranie podpisów pod petycją rozpoczęło się 16 stycznia. 

Podpisało się pod nią już 7500 osób, podaje we wtorek Life Site News. Autorzy petycji wzywają również do karania duchownych winnych nadużyć względem seminarzystów. Kardynał Muller poparł także ten postulat. Podkreślił, że nadużycia przeciwko seminarzystom stanowią wykroczenie przeciw godności ludzkiej.

Petycję skomentowała również Gabriele Kuby, niemiecka socjolog i autor książki o kryzysie nadużyć seksualnych. Określiła kryzys nadużyć seksualnych mianem obrzydliwej twarzy globalnej rewolucji seksualnej służącej zinfiltrowaniu Kościoła katolickiego.

W przyszłym miesiącu w Watykanie odbędzie się spotkanie szefów konferencji episkopatów w Watykanie w sprawie nadużyć seksualnych.

Badania wykazują, że większość z nich popełnianych jest przez duchownych homoseksualnych. Oznacza to, że wywołuje je nie jakiś mglisty „klerykalizm”, lecz właśnie nieuporządkowana orientacja seksualna. Dlatego też warto wrócić do katolickiej dyscypliny i nauki Katechizmu. Zgodnie z nią „Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. […] Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie […]. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane”.

Źródła: lifesitenews.com / Katechizm Kościoła Katolickiego / teologia.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-02-06) | https://www.pch24.pl/kardynalowie-muller-i-brandmuller-popieraja-walke-z-homolobby-w-kosciele,65959,i.html

Skip to content