Komunia dla rozwodników? Część włoskich biskupów nie widzi problemu

Aktualizacja: 2019-01-7 10:16 am

Hierarchowie z co najmniej sześciu włoskich konferencji regionalnych Episkopatu Włoch (łac. regio ecclesiastica) opowiedziały się za dopuszczeniem do Komunii rozwodników żyjących w ponownych związkach w myśl liberalnej interpretacji papieskiej adhortacji Amoris laetitia – informuje portal Churchmilitant.

Według informacji amerykańskiego portalu, biskupi sześciu z szesnastu tzw. regionów kościelnych (łac. regio ecclesiastica) opowiedzieli się za możliwością dopuszczania do Komunii osób rozwiedzionych żyjących w ponownych związkach jak „mąż z żoną”. O liberalną interpretację ósmego artykułu papieskiej adhortacji, swoją działalność duszpasterską oprą hierarchowie Sycylii, Kampanii, Emilii-Romanii, Lombardii, Piemontu i Doliny Aosty.

Biskupi trzech spośród sześciu Konferencji, swoje założenia oparli o korespondencję Franciszka z biskupami Buenos Aires, która została włączona do oficjalnego nauczania Watykanu. W papieskich listach wyrażono jednoznaczne poparcie dla propozycji argentyńskich biskupów praktycznego stosowania instrukcji zawartych w Amoris laetitia.

„W przypadku, gdy zachodzą bardziej skomplikowane okoliczności, a także gdy nie można uzyskać stwierdzenia nieważności wcześniej zawartego małżeństwa, opcja wstrzemięźliwości seksualnej faktycznie może być niewykonalna. Pomimo tego, także wówczas możliwe jest dalsze rozeznanie (…) Jeśli rozpozna się, że w konkretnym przypadku istnieją ograniczenia, które zmniejszają odpowiedzialność i winę, szczególnie gdy osoba uważa, iż popadłaby w kolejne uchybienia, ze szkodą dla dzieci z nowego związku, Amoris laetitia otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii” – proponowali argentyńscy hierarchowie. Interpretacja spotkała się z całkowitą akceptacją Stolicy Apostolskiej: „[List] bardzo dobrze wyraża i w pełni wyjaśnia sens ósmego rozdziału Amoris laetitia. Nie ma innych interpretacji”.

Biskupi argetyńscy w swoich zaleceniach wskazują także na potrzebę dopuszczenia takich osób do sakramentów w sposób „poufny”, jeżeli miałoby to zgorszyć pozostałą część wspólnoty.

„Idealnym przykładem owoców wytycznych z Buenos Aires jest decyzja biskupa Mantui (Lombardia) Gianmarco Buscy, który rozpoczął adwent listem do wiernych informującym o powstaniu nowego ministerstwa przeznaczonego do rozeznawania opisywanych powyżej przypadków” – wskazuje Churchmilitant. Amerykański portal przedstawia szereg dokumentów i listów duszpasterskich włoskiego episkopatu potwierdzających możliwość dopuszczania do sakramentu Eucharystii rozwodników żyjących w podobnych związkach.

„Możliwość życia jak brat z siostrą w celu bycia dopuszczonym do sakramentów pokuty i Eucharystii jest rozważana w Amoris laetitia (…) nie jest to jednak jedyny możliwy wybór, kiedy jedność związku a przez to dobro dzieci może być zagrożone poprzez absencję aktów małżeńskich” – pisze Matteo Maria Zuppi, abp Bolonii (zwany Włoskim Bergoglio) w liście pasterskim. W tym miejscu warto wspomnieć, że w funkcję arcybiskupa Bolonii sprawował kard. Carlo Cafarra, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, współautor dubiów. Włoski kardynał zmarł nie doczekawszy się odpowiedzi na wątpliwości związane z nowym nauczaniem o małżeństwie i rodzinie.

Źródło: churchmilitant.com / gość.pl

PR

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106065 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]