„Tęczowa” Ewangelia? Kolejny krok w oswajaniu homoseksualizmu

Proboszcz rzymskiego kościoła pod wezwaniem świętego Fulgencjusza organizuje comiesięczne spotkania specjalnie dla homoseksualistów, którzy czytają i rozważają według własnych interpretacji fragmenty Pisma Świętego. Wszystko odbywa się ponoć za aprobatą kardynała, wikariusza diecezji.

Cykliczną „katechezę” gospodarz parafii, ksiądz Paolo Salvini zaproponował środowiskom próbującym żenić ogień z wodą – homoseksualne praktyki z uczestnictwem z życiu Kościoła. Chodzi o grupę Nuova Proposta („Nowa Propozycja”), wchodzącą w skład sieci Cammini di Speranza („Droga Nadziei”).

– Jedną rzeczą jest otwieranie się, teoretycznie, na wzajemne słuchanie. Nie jest powiedziane, że mój punkt widzenia jest zawsze najlepszy. Dlatego poprosiliśmy, aby homoseksualiści, którzy już uczęszczają do naszej parafii, poprowadzili comiesięczną, otwartą modlitwę dla wszystkich. W ten sposób uczestniczą w życiu wspólnot, bez wykluczania, i wnoszą ważny wkład do każdej z nich. Nie interpretujemy Pisma Świętego na sposób homoseksualny, ale pozwalamy homoseksualistom mówić o Piśmie zgodnie z ich wrażliwością, aby wszyscy mogli się ubogacić – argumentował proboszcz.

Na czym polega nowość przedsięwzięcia w porównaniu z sytuacją, w której duchowni wprawdzie organizowali specjalne katechezy dla homoseksualistów, lecz przynajmniej mieli tam decydujące słowo, mówi też Andrea Rubera, rzecznik Cammini di Speranza. Jest to organizacja promująca niemożliwe, czyli akceptowanie skłonności do osób własnej płci (łącznie z praktykowaniem homoseksualizmu) z chrześcijaństwem.

Jakiś czas temu uczestniczyłam w spotkaniach, które w bardziej lub mniej ukrytej formie organizowały diecezje dla wierzących homoseksualistów. Zawsze był tam ktoś, kto musiał „indoktrynować”. Nie tutaj. Tutaj liczy się nasz punkt widzenia i liczymy się jako ludzie – powiedziała.

Jak zwraca portal La Nuova Bussola Quotidiana, przedsięwzięcie organizowane w diecezji, której pasterzem jest sam Ojciec Święty, zaaprobował papieski wikariusz Angelo de Donatis, od niedawna kardynał, mianowany do tej godności przez Franciszka w 2018 roku.

„(…) nie może być chrześcijańskiego homoseksualizmu ani homoseksualnego chrześcijaństwa. Tak jak nie może być chrześcijańskiego kłamstwa ani kłamliwego chrześcijaństwa. Inną kwestią jest kondycja wierzących, którzy doświadczają orientacji homoseksualnej i dążą – przede wszystkim z pomocą Bożej łaski – do przezwyciężenia jej. Ale homoseksualizm i homoseksualne praktyki, tak jak i fałsz, nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką. Tam, gdzie jest jedno z nich, nie może być drugiego” – podkreśla portal.

La Nuova Bussola Quotidiana przypomina fragmenty „Listu do biskupów Kościoła Katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych”, wydanego przez Kongregację Nauki Wiary w 1986 roku:

  1. (…) Kongregacja pragnie prosić Biskupów, by byli szczególnie wrażliwi na programy, które dążą do wywarcia faktycznego nacisku na Kościół, by zmienił swoje nauczanie, nawet jeśli w słowach neguje się niekiedy, że tak nie jest. Uważne studium deklaracji publicznych w nich zawartych oraz prowadzonej działalności wykazuje celową dwuznaczność, przez którą starają się sprowadzić pasterzy i wiernych na niewłaściwą drogę. Przedstawiają na przykład niekiedy nauczanie Kościoła, ale jedynie jako dowolne źródło w odniesieniu do kształtowania sumienia. Nie jest uznawany jego szczególny autorytet. Niektóre grupy określają nawet jako „katolickie” swoje organizacje lub osoby, do których zamierzają się zwrócić, ale w rzeczywistości nie bronią one ani nie popierają nauczania Kościoła, ale raczej atakują je w sposób otwarty. Chociaż ich członkowie zabiegają o dostosowanie swojego życia do nauczania Jezusa, to w praktyce odrzucają oni nauczanie Kościoła. Takie sprzeczne zachowanie w żadnym wypadku nie może być popierane przez Biskupów.
  2. Kongregacja Nauki Wiary zachęca więc Biskupów, by rozwijali w swoich diecezjach duszpasterstwo obejmujące osoby homoseksualne, będące w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła. Źaden autentyczny program duszpasterski nie powinien włączać organizacji, w których zrzeszają się osoby homoseksualne, bez jasnego określenia, że aktywność homoseksualna jest niemoralna. Postawa prawdziwie duszpasterska powinna brać pod uwagę konieczność unikania u osób homoseksualnych bliższych okazji do grzechu.

Na internetowej stronie organizacji widnieje zaproszenie na kolejne, trzecie już  „spotkanie modlitewne”, które ma się odbyć 9 stycznia. „W duchu dzielenia się ze wspólnotą parafialną s. Fulgenzio, część cyklu spotkań poświęconych zagadnieniu integracji. Zaczniemy od przeczytania fragmentu z Biblii i będziemy kontynuować refleksje oraz indywidualne i grupowe dyskusje” – zaprasza organizacja.

Źródła: lanuovabq.it, opoka.org/biblioteka, nuovapropostaroma.it.

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-12-22) | https://www.pch24.pl/teczowa-ewangelia--kolejny-krok-w-oswajaniu-homoseksualizmu-,65025,i.html

Skip to content