Aktualizacja strony została wstrzymana

Kardynał Marx na synodzie: musimy budować nowy Kościół

Kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, podczas konferencji podsumowującej synod młodych powiedział, że należy „budować nowy Kościół, Kościół w nowym kształcie”. Wypowiedział się także na temat lobby LGBT oraz nowej roli kobiet w Kościele.  

Kardynał Marx powiedział, że proces synodalności jest przede wszystkim procesem uczenia się od młodych. „Młodzi chcą Kościoła otwartego na dialog, musimy im towarzyszyć. Chodzi o to by nie mówić im co mają robić, ale towarzyszyć im oczekując podjęcia przez nich prawidłowej decyzji”.

Duchowny przyznał przy tym, że skoro w Kościele zdarzyło się tak wiele nadużyć, jak w Kościele niemieckim (chodzi o nadużycia seksualne) to należy wraz ze świeckimi „budować nowy Kościół, Kościół w nowym kształcie”.

Dziennikarze zadali kilka pytań dotyczących kwestii LGBT, i jej ewentualnej obecności w dokumencie kończącym synod. Marx odpowiedział, że jest już zmęczony pytaniami o to: „Jestem zaskoczony, że zawsze dostaję pytania na ten sam temat, przecież nauczanie Chrystusa zawiera tak wiele różnych wątków, życie seksualne jest tylko jednym z nich”. Dodał, że należy towarzyszyć homoseksualistom zgodnie z tym, co zapisano w Katechizmie.

Zaskakującą była odpowiedź kardynała na pytanie Diane Montagne z Life Site News o działalność homolobby w Kościele. Niemiecki duchowny powiedział bowiem, że „w Kościele działa wiele lobby, z różnych branż, i wszystkie chcą wywrzeć wpływ na to jakim językiem mówi Kościół, i musimy się przed tym bronić”.

Hierarcha odniósł się także do roli kobiet. Stwierdził, że straciliśmy ostatnie 50 lat na czerpanie z siły i mądrości kobiet. Zapytano go o to czy kobiety mogą być kapłanami w Kościele, ale na to pytanie odpowiedział nie wprost. Zaznaczył, że na synodzie o tym się nie mówiło, ale że istnieje bardzo duża potrzeba podzielenia się przez mężczyzn władzą w Kościele z kobietami. Podał przykład własnej diecezji, w której „osiem kobiet pełni bardzo fajne funkcje pastoralne”.

Kardynał Marx przyznał również, że jest zachwycony nową formą synodów i tym, że dokument synodalny wchodzić będzie w skład nauczania Kościoła. Dodał, że papież oczywiście może jeszcze zdecydować że na podstawie dokumentu napisze własny dokument, np. adhortację, ale to zależy wyłącznie od niego.

Niemiecki hierarcha podkreślił, że nie chciał brać udziału w synodzie, bowiem chciał ustąpić miejsca tym biskupom z jego kraju, którzy nie mieli jeszcze takiej okazji. Na udział duchownego w tych obradach naciskał jednak osobiście papież Franciszek, a – jak powiedział kard. Marx – „papieżowi się nie odmawia”.

Krystian Kratiuk, Rzym

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-10-24)

 


 

Kardynał Tagle: w dokumencie końcowym synodu będzie mowa o „osobach LGBT”

Podczas konferencji w Watykanie kardynał Tagle przyznał, że wzmianka na temat „osób LGBT” znajdzie się w dokumencie końcowym.

Szkic dokumentu końcowego został w środę przedstawiony ojcom synodalnym. Mają oni teraz czas by się z nim zapoznać i rozpocząć prace mające na celu przygotowanie do zredagowania ostatecznej wersji dokumentu.

Podczas konferencji prasowej w watykańskiej Sali Stampa kardynał Tagle z Filipin odpowiadał na pytanie liberalnego pisma „The Tablet”. Dziennikarz zapytał czy w sprawie osób LGBT nie jest tak, że Kościół młodych słyszy, ale nie słucha – skoro oni wiele razy podnosili problem tolerancji dla innych orientacji seksualnych, a niektórzy biskupi negowali te pomysły.

Filipiński kardynał powiedział, że w grupie synodalnej której przewodził, wiele na ten temat rozmawiano. Zaznaczył, że „tak zwane osoby LGBT są w Kościele mile widziane, ponieważ chcemy uznać godność każdego człowieka, bez względu na orientację”. Stwierdził, że nie wie jeszcze jak będzie wyglądał dokument końcowy synodu, ale jest pewny, że będzie w nim mowa właśnie o „osobach LGBT”.

Dodał, że są w Kościele oczekiwania, z którymi trzeba się spróbować jakoś zmierzyć. Kategoria grzechu podczas tej konferencji w żaden sposób się nie pojawiła.

Wówczas inny dziennikarz z sali zapytał, czy na synodzie będzie się w ogóle dyskutować nad nauczaniem moralnym Kościoła. Odpowiedzi jednak nie doczekał się ani od kardynała Tagle, ani od żadnego z dwóch pozostałych biskupów uczestniczących w konferencji.

Agencja Vatican News opublikowała na twitterze wypowiedź filipińskiego hierarchy:

„Temat tzw. osób LGBT był poruszany podczas Synodu. Szczególne podkreślono otwarcie bez jakiegokolwiek wyodrębniania. Oczywiście są pewne wymagania jakie muszą zastać pozostawione, kiedy mówimy o seminarzystach.”

Krystian Kratiuk, Rzym

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-10-23)

 


 

Amerykański kardynał przyznaje: kwestia „orientacji homoseksualnej” nie jest na synodzie marginalna

Biskupów USA reprezentuje na synodzie ds. młodzieży między innymi kardynał Daniel DiNardo, przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Głos amerykańskich hierarchów jest podczas tego zgromadzenia słuchany ze szczególną uwagą – ze względu na burzę, która rozpętała się po wybuchu afery seksualnej w ich kraju, oraz po opublikowaniu wstrząsających listów abpa Vigano.

Kardynał DiNardo wyjaśnił podczas swojego synodalnego wystąpienia, że w dokumencie końcowym synodu biskupów, nie powinno zabraknąć odniesienia to tego, w jaki sposób „naśladowanie Chrystusa obejmuje gotowość do przyjęcia Jego życiodajnego krzyża”. Kardynał zauważa, że „młodzi być może nie zawsze otrzymują dziś od Kościoła tego, czego chcą, ale wiedzą kim jest Jezus, wiedzą że on nie był przeciętny, mierny. I nie chce by oni byli mierni. Wiedzą, że Chrystus chce by ludzie podążali za nim najpierw do krzyża, a dopiero potem do chwały”.

Przewodniczący amerykańskiej konferencji biskupów ma inny ogląd sytuacji niż duchowni, pragnący zmieniać nauczanie Kościoła: „Młodzi ludzie poważnie podchodzą do spraw Kościoła, więc i Kościół musi podejść do nich poważnie. Młodzi nie są przeciwni nauczaniu Kościoła – chcą być słyszani, słuchać siebie nawzajem, ale pragną także czerpać z bogatego skarbca tradycji Kościoła”. Przyznał także, że poruszyły go wygłoszone przez niektórych młodych na synodzie świadectwa dotyczące prześladowania za wiarę.

Kardynał DiNardo odniósł się także do często podnoszonej na synodzie kwestii homoseksualizmu. Przyznał, że nie jest ona na tym synodzie sprawą marginalną, „gdyż nie jest ona marginalna w życiu dzisiejszej młodzieży”. Wyjaśnił jednak, że mimo wielu nalegań, by towarzyszyć tym ludziom (co uznał za poniekąd potrzebne) nie wolno nam zapomnieć słów wypowiedzianych przez Chrystusa do świętego Piotra: „Pójdź za mną!”. A to wymaga od nas wszystkich nawrócenia serca.

Podczas synodu ds. młodzieży rzeczywiście wielokrotnie mówiono o związkach homoseksualnych, a potrzebę pochylenia się nad problemami „osób LGBT” wpisano nawet do dokumentu roboczego tego zgromadzenia. Abp Matteo Maria Zuppi powiedział, że duszpasterstwo osób homoseksualnych jest ważnym tematem. Podkreślił, że istnieją różne wrażliwości i trzeba je brać pod uwagę. Jego zdaniem jest to temat pastoralny, a nie ideologiczny.

Podczas opracowywania dokumentów roboczych poszczególnych grup językowych w miniony weekend, kwestia ta pojawiła się kilkukrotnie. Jedna z grup hiszpańskojęzycznych, której pracami kieruje prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Luis Ladaria Ferrer, ogłosiła, że Kościół musi przyjąć „serdeczną postawę”, aby zachęcać do integracji i towarzyszenia wszystkim ludziom, „w tym także o różnych orientacjach seksualnych, aby mogli wzrastać w wierze i w ich relacji z Bogiem”. Podkreślono jednak „brak konieczności zmiany nauczania Kościoła w tej kwestii”. Członkowie grupy kierowanej zaś przez kardynała DiNardo napisali zaś, że nikt, ze względu na płeć, styl życia lub orientację seksualną, nigdy nie powinien czuć się niekochany, zaniedbany”. Wyjaśniono jednak, że prawdziwa miłość – rozumiana po chrześcijańsku – w żaden sposób nie wyklucza wezwania do nawrócenia, do zmiany życia, tak jak podkreślał sam amerykański kardynał.

Polski delegat na synod, abp Stanisław Gądecki, również przyznał, ze pośród kwestii budzących zainteresowanie różnych kręgów są „inne formy przeżywania seksualności”. Z jednej strony widać parcie do włączania tych grup do duszpasterstwa, a z drugiej strony temat podejmowany jest ostrożnie, z odniesieniem do zwyczajnego nauczania Kościoła – mówił metropolita poznański.

Końcowy kształt dokumentu kończącego synod – który według nowych zasad zawartych w konstytucji apostolskiej Episcopalis communio może niejako z automatu stać się elementem nauczania zwyczajnego Kościoła – poznamy najprawdopodobniej w najbliższą sobotę, 27 października.

Krystian Kratiuk, Rzym

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-10-24)

 


 

Skip to content