Kard. Grocholewski: w przypadku księży pedofilia jest związana ze skłonnościami homoseksualnymi

Aktualizacja: 2018-09-10 11:49 am

Przypadki nadużyć seksualnych wśród księży mają związek z homoseksualizmem – wynika ze słów ks. kard. Zenona Grocholewskiego, współautora Instrukcji Stolicy Apostolskiej z 4 listopada 2005 roku w kwestii dopuszczania do święceń kapłańskich osób o utrwalonych skłonnościach homoseksualnych lub wspierających subkulturę LGBT. Były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej udzielił wywiadu tygodnikowi „Idziemy”.

Nie twierdzę, że pedofilia obejmuje przypadki wyłącznie homoseksualne (…). Jednak główna część tego typu przestępstw popełnianych przez księży i zakonników dotyczy chłopców – mówi w rozmowie z ks. Henrykiem Zielińskim kardynał Grocholewski.

Na podstawie moich doświadczeń myślę, że w przypadku księży pedofilia jest związana bardziej ze skłonnościami homoseksualnymi, niż naturalnym pociągiem do kobiet – dodaje hierarcha podkreślając, że ze zjawiskiem trzeba stanowczo walczyć, chociaż fałszem jest twierdzenie, że problem dotyczy wyłącznie duchowieństwa.

Kardynał, jako były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, która wydała dokument zakazujący przyjmowania do seminariów osób o utrwalonych skłonnościach homoseksualnych, wyjaśnił, dlaczego powstała Instrukcja Stolicy Apostolskiej. – Trzeba powiedzieć wprost, że ów człowiek jest niezdolny do należnej realizacji kapłaństwa, jeśli tendencje homoseksualne są w nim głęboko zakorzenione, praktykuje homoseksualizm lub broni postaw homoseksualnych jako moralnie i społecznie równouprawnionych – tłumaczy kard. Głocholewski.

Głównym argumentem było uznanie, że homoseksualizm jest przeszkodą w realizacji kapłaństwa jako ojcostwa duchowego wobec mężczyzn i kobiet. Niektórzy próbowali bronić innych stanowisk, że to nie ma znaczenia, jeśli ktoś jest homoseksualistą, byle w kapłaństwie zachowywał czystość. Po wielu konsultacjach z teologami i psychiatrami doszliśmy jednak do wniosku, że zakorzeniony w człowieku homoseksualizm, choćby niepraktykowany, sam w sobie jest przeszkodą w realizacji kapłaństwa. Determinuje bowiem psychikę człowieka. To był najważniejszy powód naszego stanowiska – mówi hierarcha precyzując, że osoba o utrwalonych skłonnościach homoseksualnych nie ma „predyspozycji niezbędnych do realizacji kapłaństwa”. – Święcenia nie należą do katalogu praw człowieka – dodaje.

Do problemu odniósł się również redaktor naczelny „Idziemy” ks. Henryk Zieliński. „Byłem w błędzie, gdy przed czterema laty na antenie Polsatu twierdziłem, że homoseksualista może być księdzem, o ile tylko w kapłaństwie zachowuje czystość. Za tę publiczną wypowiedź winien jestem publiczne sprostowanie” – pisze kapłan tłumacząc, że z błędu wyprowadził go kardynał Grocholewski.

Ks. Zieliński przypomina również, że zarządzenia z Instrukcji wydanej za pontyfikatu Benedykta XVI zostały powtórzone w dokumencie wydanym za zgodą Franciszka w roku 2016. Są więc ciągle aktualne. Co więcej: doświadczenie pokazuje, że wdrożenie ich w życie to metoda na walkę z nadużyciami seksualnymi.

„Przykładem jest Pensylwania, gdzie na przestrzeni prawie 70 lat, do roku 2000, odnotowano 70 duchownych i świeckich pracowników Kościoła, którzy zarzuca się takie nadużycia. A już po 2000 r. liczba podobnych przypadków zmniejszyła się do dwóch – we wszystkich sześciu pensylwańskich diecezjach. W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci nie wolno nam nie wyciągać z tego wniosków, nawet gdyby szły one pod prąd politycznej poprawności. Choć bowiem przestępstwa pedofilii w świecie najczęściej popełniane są w patologicznych konkubinatach, a ich ofiarami padają dziewczynki, to wśród duchownych aż 90 proc. nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest popełnianych wobec chłopców i dorastających młodzieńców! Jeśli uwzględnimy, że homoseksualiści stanowią 2 proc. populacji (wśród artystów i księży więcej?), to owe 90 proc. wskazuje skalę ryzyka niestosowania się do watykańskich instrukcji” – napisał ks. Zieliński.

Źródło: „Idziemy”

MWł

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=104214 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]