Aktualizacja strony została wstrzymana

Japonia: Na specjalne życzenie Franciszka powstaje seminarium Drogi Neokatechumenalnej

Arcybiskup Tokio, Tarcisius Isao Kikuchi wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że czuje się zakłopotany  i zdumiony decyzją ustanowienia w jego diecezji nowego seminarium Drogi Neokatechumenalnej.

O oświadczeniu wydanym 15 sierpnia 2018 r. arcybiskup Kikuchi przyznaje, że otrzymał list od watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji („Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary„), w którym jej prefekt, kardynał Fernando Filoni oznajmia arcybiskupowi o podjętej decyzji o ustanowieniu w stolicy Japonii seminarium.

Muszę przyznać, że nikt, ani ja, biskup miejsca, ani mój poprzednik arcybiskup Okada, nie byliśmy nigdy konsultowani w tej sprawie” – oświadcza arcybiskup Kikuchi. „Jestem całkowicie zdezorientowany decyzją Kongregacji.” – dodaje.

W liście kardynał Filoni oznajmia, że celem nowego seminarium jest „przygotowanie wiernych świeckich Drogi Neokatechumenalnej do kapłaństwa i ewangelizacji w Azji”. Kardynał Filoni  (fałszywie) przyznaje, że decyzja była „konsultowana z biskupami, księżmi, konsekrowanmymi braćmi i siostrami oraz ze świeckimi” – i została przez niego podjęta „na życzenie Papieża celem ewangelizacji w Azji”.

Nowe seminarium Seminary Redemptoris Mater for Asia mające działać w archidiecezji tokijskiej ma bezpośrednio podlegać Kongregacji do spraw Ewangelizacji. Sposób ustanowienia seminarium, nawet sama jego nazwa jako kontynuacja rozwiązanego seminarium, oraz sam program działania, wzbudzają niepokój i zdziwienie.

Arcybiskup Kikuchi ubolewa, że „jest trudne do zrozumienia dla niego odtworzenie seminarium jedynie jako Drogi Neokatechumenalnej w Japonii, bez podjęcia refleksji i zaznajomienia się z historią i […] tymi tragicznymi dniami.

Seminarium o tej samej nazwie działało w Tokio, lecz zostało zamknięte w 2009 roku w wyniku finansowych malwersacji i wynikających z nich konfliktów z wiernymi, którzy wygrali w sądzie rozprawę przeciwko poprzedniemu biskupowi.

Zrezygnowany i zirytowany arcybiskup Kikuchi dodaje jednak: „Nie chcę odmówić prawa czy zabronić tej decyzji dokonanej przez Stolicę Apostolską. Co więcej, nigdy nie ograniczę i nie wykluczę tego ruchu zaaprobowanego przez Stolicę Apostolską.

Nowe seminarium w Tokio nie wróży niczego dobrego, ani sposobem ustanowienia, ani narzuceniem decyzji lokalnemu biskupowi, lecz nade wszystko swoją historią. Podobne seminarium Drogi Neokatechumenalnej działało na wyspie Guam, a przyznanie temu ruchowi miejscowego seminarium odbyło się za aprobatą ówczesnego metropolity, arcybiskupa Anthony Sablan Apuron. W wyniku głośnych skandali seksualnych, seminarium zostało zamknięte, władzę przejął nominowany przez Watykan arcybiskup Michale Byrnes, a arcybiskup Apulon po kilku latach został (w marcu 2018) uznany przez Trybunał Apostolski Kongregacji Nauki Wiary winnym molestowania 12-latka, skazując go na pozbawienie urzędu i zakaz pobytu na terenie archidiecezji Guam. Seminarium zamknięto i działaczy wyrzucono z Guam. Po latach, na specjalne życzenia Franciszka seminarium Drogi Neokatechumenalnej ma odrodzić się w Japonii.

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana w 1964 roku przez malarza Kiko Argüello, Carmen Hernández oraz ks. Mario Pezzim. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, przyjmując elementy tzw. nowej ewangelizacji. Droga była wielokrotnie wychwalana i propagowana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Droga Neokatechumenalna jest elementem judaizacji wiernych katolickich. Jak stwierdził to biskup Athananius Schneider Neokatechumenat to protestancko-żydowska wspólnota wewnątrz Kościoła, jedynie z katolicką dekoracją.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com – na podstawie materiałów redakcyjnych

 


 

CZYTAJ:

 


 

Aberracje liturgiczne cz. 124 – Tak charyzmatycy protestantyzują katolicką liturgię (Msza z udziałem charyzmatycznej wspólnoty Marii Vadii)

Za: Rzymski Katolik (26 sierpnia 2018)

 


 

Skip to content