Apel uczonych do kardynałów: należy powrócić do tradycyjnego nauczania o karze śmierci

Aktualizacja: 2018-08-16 10:49 am

45 uczonych i ludzi kultury, w tym 5 księży podpisało się pod listem otwartym do kardynałów Kościoła katolickiego. Proszą, by doradzili oni papieżowi powrót do tradycyjnego nauczania Kościoła w sprawie kary śmierci. Oznaczałoby to wykreślenie z Katechizmu paragrafu w nowej formie – zakładającej niedopuszczalność tej kary głównej.

Jak piszą podpisani pod listem otwartym możliwość dopuszczalność skazywania kryminalistów na śmierć przez prawowitą władzę, jest „prawdą zawartą w Słowie Bożym i nauczaną przez zwyczajne i powszechne Magisterium Kościoła”. Podkreślają również, że Katechizm w zmienionej formie zdaje się wskazywać, że kara śmierci jest wewnętrznie zła, co jak twierdzą, kłóci się z nauczaniem Kościoła.

Autorzy listu otwartego podkreślają, że choć katolicy nie muszą w praktyce popierać stosowania kary śmierci, to nauczanie, jakoby była ona zła w każdym przypadku, „wewnętrznie zła” sprzeciwia się dotychczasowemu Magisterium i Pismu Świętemu. Powołują się na fragment Księgi Rodzaju. Zgodnie z nim „kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga” [Rdz 9,6].

Zdaniem sygnatariuszy listu „sprzeciwianie się Pismu i Tradycji w tej kwestii może sprzyjać wątpliwościom dotyczącym wiarygodności Magisterium jako takiego”.

„Wzywamy wasze eminencje, by doradzili Jego Świątobliwości, że jego obowiązkiem jest położyć kres skandalowi i wycofać paragraf z Katechizmu oraz nauczać nieskażonego słowa Bożego […]” – piszą autorzy.

Pod listem podpisali się między innymi historyk profesor Roberto de Mattei, znawca liturgii dr Peter Kwasniewski, filozof dr Edward Feser oraz Josef Seifert założyciel Międzynarodowej Akademii Filozofii, a także 5 duchownych.

Uzasadniając sprzeciw wobec decyzji papieża, sygnatariusze powołują się na fragment Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stanowi on, że „wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia.

Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz – zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby – podawania go do wiadomości innym wiernym”.

Odwołują się również to słów świętego Tomasza z Akwinu o upominaniu przełożonych. Jak pisał Akwinata „[…] trzeba wiedzieć, że w wypadku zagrożenia dla wiary, podwładni powinni upominać przełożonych nawet publicznie. I tak nawet Paweł, który był podwładnym Piotra, strofował go publicznie, a powodem tego było grożące zaburzenie w sprawach wiary. I tak to rozumie Glossa Augustyna do listu do Galatów mówiąc: sam Piotr dał przykład przełożonym, by w wypadku zejścia z prostej drogi nie oburzali się na upomnienia podwładnych”. (Summa Theologiae, II-II, kwestia 33, Art. 4, ad 2).

Treść listu otwartego udostępnił w środę portal First Things. 

O zmianie Katechizmu mówił w rozmowie z PCH24 profesor Jacek Bartyzel.

Portal PCH24 opublikował również tekst Luiza Sérgio Solimeo na temat zgodności kary śmierci z Ewangelią.

Źródła: firstthings.com / Kodeks Prawa Kanonicznego (zaufaj.com) / Summa Teologiczna

(katedra.uksw.edu.pl)

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-08-16)

 


 

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=103360 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]