Aktualizacja strony została wstrzymana

Pierwszy rosyjski kapłan Bractwa Św. Piusa X

30 czerwca 2018 r. w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria) święcenia kapłańskie w Bractwie Św. Piusa X po raz pierwszy otrzymał kandydat z Rosji. Podczas tej ceremonii bp Alfons de Galarreta udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom.

Ks. Wiktor Pasicznik FSSPX

Ks. Wiktor Pasicznik urodził się w Moskowie w 1982 r., a więc w czasach Związku Sowieckiego. Z powodu trudności, jakie państwowy ateizm czynił chrześcijanom, dopiero po upadku żelaznej kurtyny mógł zostać ochrzczony w Cerkwi prawosławnej; miał wtedy 13 lat. Pozbawiony w domu wychowania religijnego, zaczął praktykować podczas studiów. Mając kontakt z katolikami, chciał ich przekonać do prawosławia i w tym celu zaczął zgłębiać doktrynę rzymską – jego wysiłki przyniosły jednak skutek odwrotny do zamierzonego…

Z pomocą Bożą prawa dusza gorliwego apostoła prawosławia zrozumiała, że to, co dotychczas uważał za heretyckie, było w istocie ortodoksyjne (z gr. ‘prawej wiary’), a ortodoksja, którą bronił, była „prawa” jedynie z nazwy. Ostatecznie musiał uznać, że Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym. Wówczas napotkał pierwszą trudność.

Oto ironia naszych czasów: podczas gdy prawosławni dawali mu do zrozumienia, że skoro uznaje dogmaty katolickie, to nie jest uczciwe, aby pozostał prawosławnym, to katolicy, z którymi rozmawiał, przyjmowali jego chęć nawrócenia z dużym dystansem. Zdezorientowany, jednak prowadzony przez łaskę, uczęszczał na lekcje religii do jednej z katolickich parafii w Moskwie i ostatecznie przystąpił do jedności katolickiej. Już od czasu swych pierwszych spowiedzi i Komunii w prawosławiu odczuwał bliżej nieokreślony pociąg do kapłaństwa. Opatrznościowo pozostawił jednak tę kwestię spokojnemu dojrzewaniu.

W 2010 r. w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie odkrył tradycyjną Mszę św., co w jego rosyjskiej duszy, czułej na splendor liturgiczny, wzbudziło kolejną zgryzotę. Posoborowy upadek liturgiczny odkrył przed nim kryzys doktrynalny, który pustoszy jedyny prawdziwy Kościół Chrystusowy.

To bolesne spostrzeżenie gnębiło go, rodząc wiele pytań. Podstępne wątpliwości podważały jego świeżo nabyte przekonania. Wybawienie przyszło poprzez Internet – lektura kazań i wykładów abp. Marcelego Lefebvre’a przyniosła mu światło, którego potrzebował: w tym samym 2010 r. poznał Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, a przez nie autentyczny katolicyzm.

W 2012 r., pragnąc poświęcić się Bogu i duszom, rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w seminarium w Zaitzkofen. 28 lipca br. jego wysiłki i wytrwanie zostały ukoronowane, gdy w swoim rodzinnym mieście sprawował uroczystą Najświętszą Ofiarę, która jako jedyna składa Bogu cześć, której On oczekuje.

Autorem artykułu jest ks. Franciszek Berthod FSSPX, wykładowca w seminarium w Zaitzkofen.

Komentarz redakcji WTK: W sobotę 22 lipca br. ks. Wiktor Pasicznik FSSPX odprawił Mszę prymicyjną w Warszawie. Neoprezbiterowi życzymy wszystkich potrzebnych łask Bożych na kapłańskiej drodze życia oraz wytrwałej pracy duszpasterskiej w miejscach, do których pośle go Opatrzność!

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (6 sierpnia 2018,) | https://news.fsspx.pl/2018/08/pierwszy-rosyjski-kaplan-bractwa-sw-piusa-x/