Kardynał sieje zgorszenie: protestanci mają prawo do sakramentów

Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, kardynał Francesco Coccopalmerio uważa, że Niemcy słusznie dopuszczają do Komunii świętej protestanckich małżonków katolików. Niezgodnie z nauką Kościoła twierdzi, iż niekatoliccy chrześcijanie mają zasadniczo „prawo” do sakramentów.

Kardynał sieje zgorszenie: protestanci mają prawo do sakramentów

Na pierwszym planie kardynał Francesco Coccopalmerio. Fot. Sergio Paolo Sciullo della Rocca – Sergio Paolo Sciullo della Rocca, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20110224

Hierarcha kierował Papieską Radą ds. Tekstów Prawnych w latach 2007-2018. Obecnie jest na emeryturze. Zabrał teraz głos w debacie na temat dopuszczenia do Komunii świętej niektórych protestantów. Pod koniec czerwca biskupi niemieccy opublikowali dokument, który aprobuje takie rozwiązanie. Tekst zyskał akceptację papieża Franciszka.

Kardynał Coccopalmerio w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Stampa” przekonuje, że Niemcy postąpili słusznie, bo mieszane katolicko-protestanckie małżeństwa są w sytuacji „usprawiedliwionej konieczności”.

Zdaniem kardynała, indywidualne rozwiązania duszpasterskie są w tym obszarze akceptowalne, jeżeli spojrzy się na sprawę w świetle II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza dokumentów Lumen gentium oraz Unitatis redintegratio. Zgodnie z katolickim rozumieniem, sakramenty są środkiem przekazywania łaski Bożej a jak utrzymuje Coccopalmerio, dotyczy to także niekatolickich chrześcijan. Stąd, według niego,  „niekatoliccy chrześcijanie mają prawo do przyjmowania sakramentów”, a Kościół katolicki „ma obowiązek udzielać sakramentów takim chrześcijanom”. Przy tym trzeba jednak przeciwdziałać powstawaniu wrażenia, jakoby nie miało znaczenia, czy chrześcijanin jest w pełnej jedności z Kościołem katolickim, czy nie.

Kardynał sądzi, że w tym celu należy właściwie wyważyć zasadę przekazywania łaski przez sakramenty oraz zasadę kościelnej jedności. Gdy idzie o mieszane wyznaniowo pary, to jest lepiej, by przystępowały wspólnie do Komunii świętej niż gdyby robiły to osobno albo wcale – uważa hierarcha.

Co więcej, według emerytowanego kurialisty, zgodne z nauczaniem Kościoła jest to, by mieszana wyznaniowo para regularnie przyjmowała Eucharystię. W takim przypadku, powiedział, „wyjątkowy charakter” jej sytuacji występuje za każdym razem, gdy para ta uczestniczy wspólnie w Mszy świętej.

Niemieccy biskupi w swoim dokumencie stwierdzili, że wymogiem dla udzielania Komunii świętej protestantowi jest podzielanie „katolickiej wiary w Eucharystię”. Nie sprecyzowano jednak, co to dokładnie znaczy. Według głównego promotora tego rozwiązania, kardynała Waltera Kaspera, chodzi jedynie o to, by protestant uznawał Komunię świętą za Ciało Pańskie.

Coccopalmerio jest tego samego zdania. W jego przekonaniu, „nie jest koniecznym wymogiem”, by niekatolik miał jakąś bardziej szczegółową wiedzę teologiczną na temat przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Kościół naucza, że niektórzy protestanci mogą przyjmować Najświętszy Sakrament w sytuacji zagrożenia życia, wyznając wiarę katolicką.

Pach

źródło: lastampa.it, Katholisch.de

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-08-04) | https://www.pch24.pl/kardynal-coccopalmerio--protestanci-maja-prawo-do-sakramentow,61993,i.html

Skip to content