Patriarchat stolicy Portugalii dopuszcza cudzołożników do Komunii świętej

Patriarcha Lizbony, a zarazem przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii opublikował list, w którym papież Franciszek chwali go za wytyczne pozwalające rozwodnikom-cudzołożnikom przyjmować Komunię świętą.

Kardynał Manuel Clemente w czwartek 12 lipca zaprezentował opinii publicznej korespondencję od Franciszka. „Po liście do biskupów z Buenos Aires z 2016 roku jest to druga bezpośrednia papieska zgoda na heterodoksyjne podejście wobec dopuszczania niektórych nieskruszonych cudzołożników do Komunii Świętej” – komentuje katolicki portal OnePeterFive.

W liście datowanym na 26 czerwca 2018 roku papież Franciszek pisze między innymi:

„Drogi Bracie Kardynale, chciałbym Ci podziękować za przesłanie mi w trakcie ostatniego Wielkiego Postu wytycznych dla kapłanów patriarchatu, dotyczących wdrożenia ósmego rozdziału Adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.

Ta głęboka refleksja napełniła mnie radością, ponieważ rozpoznałem w niej zaangażowanie pasterza i ojca, który jest świadomy swego obowiązku towarzyszenia wiernym, począwszy od swych księży, tak aby mogli oni jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki.

Sytuacje życia małżeńskiego to dziś obszary, w których takie towarzyszenie jest najbardziej potrzebne i najsubtelniejsze. Z tego powodu chciałem zaprosić kolegium biskupów w wydłużoną podróż synodalną, która pomimo nieuniknionych trudności, umożliwiałaby dojrzewanie wspólnych wytycznych dla dobra całego ludu Bożego.

Wyrażając moją wdzięczność, korzystam z tej okazji, aby zachęcić do służby duszpasterskiej Brata Kardynała i jego współpracowników – przede wszystkim kapłanów – aby towarzyszyć im z mądrością i cierpliwością w dążeniu do rozeznawania i integrowania tej słabości, która ujawnia się na różne sposoby u małżonków i w ich związkach (…)” – napisał papież.

Kardynał Clemente został kardynałem z nominacji Franciszka w 2015 roku. Jak przypomniał ostatnio portal The Catholic Herald, jako uczestnik obydwu synodów o rodzinie początkowo sprzeciwiał się umożliwieniu katolikom rozwiedzionym a trwającym w ponownych związkach na przystępowanie do Komunii świętej. Patriarcha Lizbony zmienił jednak swą postawę w tej kwestii po publikacji adhortacji Amoris Laetitia. 6 lutego obecnego roku kardynał Clemente opublikował własne wytyczne duszpasterskie, w których zezwolił niektórym rozwodnikom – oczywiście „w indywidualnych przypadkach” – przyjmować Najświętszy Sakrament. Zalecił kapłanom proponowanie takim parom aby żyły „jak brat i siostra”, ale nie postawił wstrzemięźliwości jako koniecznego warunku przystąpienia do Komunii Świętej.

Kardynał Clemente w swoich wytycznych powołuje się na liberalną wykładnię biskupów Buenos Aires wraz z papieską nań odpowiedzią, a także na utrzymane w tym samym duchu wskazówki dla diecezji rzymskiej i fakt publikacji dokumentów dotyczących interpretacji „argentyńskiej” w watykańskim „dzienniku urzędowym” – Acta Apostolicae Sedis.

Źródło: OnePeterFive.com

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-07-16) | https://www.pch24.pl/patriarchat-stolicy-portugalii-dopuszcza-cudzoloznikow-do-komunii-swietej-,61640,i.html

Skip to content