Specjalne prawo dla imigrantów z Ukrainy? Rząd chce ułatwić im osiedlanie się na stałe w Polsce

Prawdopodobnie już niedługo Polska stanie się najbardziej liberalnym krajem w kwestii polityki migracyjnej. Rząd przygotowuje zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz w ustawie o rynku pracy, w wyniku których nawet ćwierć miliona przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy, Rosji, Białorusi etc. na dużo łatwiejszych warunkach niż dotychczas będzie mogło uzyskać prawo stałego pobytu.

Propozycja przygotowywana przez Zjednoczoną Prawicę zakłada, że „po dwóch i pół roku zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę, imigrant będzie mógł wystąpić o udzielenie zgody na pobyt stały”. To jednak nie wszystkie udogodnienia, jakie partia rządząca planuje nadać imigrantom. „Już po roku pracy na zezwoleniu (imigrant – red.) będzie mógł sprowadzić najbliższą rodzinę, której członkowie także otrzymają możliwość pracy w Polsce”, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Autorzy zmian podkreślają, że ich „oferta” nie będzie skierowana do wszystkich imigrantów, ale jedynie do tych, którzy „mogą być zatrudnieni w Polsce w oparciu o oświadczenia”. Jednocześnie będą musieli oni podjąć pracę w „kluczowych dla Polski zawodach”, których lista niedługo zostanie opublikowana przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. „Zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla osiedlania się w Polsce obywateli państw bliskich kulturowo, którzy posiadają kwalifikacje w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki” – napisano w projekcie.

W ocenie ekspertów zmiany planowane przez polski rząd to w rzeczywistości „coś w rodzaju amerykańskiej zielonej karty”, które powinny w pewnym stopniu ustabilizować „migracyjną huśtawkę”, jaką od kilku lat obserwujemy w Polsce. Ponadto „liberalizacja zasad stałego pobytu i sprowadzania rodzin wpisuje się w trend wypełniania luk na polskim rynku pracy, które zwiększają się z powodu starzenia się społeczeństwa”.

„Jeśli weźmiemy pod uwagę, że rocznie przebywa w Polsce od pół miliona do miliona Ukraińców, to potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z takich możliwości może być od 200 do 400 tys. imigrantów znad Dniepru. Oczywiście nie wszyscy się do tego mogą kwalifikować”, zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

Źródło: gazetaprawna.pl

TK

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-07-17) | https://www.pch24.pl/specjalne-prawo-dla-imigrantow-z-ukrainy--rzad-chce-ulatwic-im-osiedlanie-sie-na-stale-w-polsce,61657,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content