Niepokojąca inwestycja na dawnym cmentarzu w Krakowie. Resort kultury interweniuje

Inwestycja realizowana przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie od tygodni rodzi wiele pytań. Powstający tam kompleks wznoszony jest bowiem w miejscu starego cmentarza i dawnego kościoła. Jak to możliwe, że w sercu miasta objętego ścisłą ochroną, inwestycja otrzymała zielone światło? Sprawą interesuje się prokuratura. Interweniował też resort kultury.

„Dostrzegając zaniepokojenie mieszkańców Krakowa inwestycją realizowaną przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie, mając na uwadze znaczną wartość zabytkową przedmiotowego terenu, dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków – od kwietnia br. podjęła w powyższej sprawie z urzędu czynności wyjaśniające” – podało w komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak się dowiadujemy, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień w sprawie inwestycji, polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego z usługami pn. „Angel Stradom”.

Jesteśmy w ścisłym kontakcie z aktywistami krakowskimi, działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz służbami konserwatorskimi i środowiskiem naukowym Krakowa. Sprawa jest dla nas priorytetem i bardzo poważnie się nią od wielu tygodni zajmujemy – zaznaczył wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Dodatkowo – jak podało ministerstwo – „Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotowuje specjalistyczną opinię w zakresie oceny dopuszczalności związanych z inwestycją prac, wobec wartości zabytkowych obszaru historycznego zespołu urbanistycznego i architektonicznego miasta Krakowa, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Po uzyskaniu wyczerpujących danych od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przeanalizowaniu ich treści, „podjęte zostaną w sprawie dalsze działania kontrolne, o których natychmiast poinformujemy”.

Sprawę na Twitterze skomentował Witold Gadowski, akcentując charakter działalności inwestora.

Przeczytaj więcej o sprawie:

MA

[Witold Gadowski on twitter:

Wreszcie jest reakcja na działania Angels – dwóch biznesmenów żydowskiego pochodzenia z Londynu – w Krakowie. Na żydowskim cmentarzu nie odważyliby się budować. Mówiłem o tym w „Komentarzu” i nadal śledzę sprawę. Działają w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu]

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-06-19) | https://www.pch24.pl/niepokojaca-inwestycja-na-dawnym-cmentarzu-w-krakowie--resort-kultury-interweniuje,61047,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content