Niepokojąca inwestycja na dawnym cmentarzu w Krakowie. Resort kultury interweniuje

Aktualizacja: 2018-06-19 10:28 am

Inwestycja realizowana przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie od tygodni rodzi wiele pytań. Powstający tam kompleks wznoszony jest bowiem w miejscu starego cmentarza i dawnego kościoła. Jak to możliwe, że w sercu miasta objętego ścisłą ochroną, inwestycja otrzymała zielone światło? Sprawą interesuje się prokuratura. Interweniował też resort kultury.

„Dostrzegając zaniepokojenie mieszkańców Krakowa inwestycją realizowaną przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie, mając na uwadze znaczną wartość zabytkową przedmiotowego terenu, dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków – od kwietnia br. podjęła w powyższej sprawie z urzędu czynności wyjaśniające” – podało w komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak się dowiadujemy, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień w sprawie inwestycji, polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego z usługami pn. „Angel Stradom”.

Jesteśmy w ścisłym kontakcie z aktywistami krakowskimi, działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz służbami konserwatorskimi i środowiskiem naukowym Krakowa. Sprawa jest dla nas priorytetem i bardzo poważnie się nią od wielu tygodni zajmujemy – zaznaczył wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Dodatkowo – jak podało ministerstwo – „Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotowuje specjalistyczną opinię w zakresie oceny dopuszczalności związanych z inwestycją prac, wobec wartości zabytkowych obszaru historycznego zespołu urbanistycznego i architektonicznego miasta Krakowa, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Po uzyskaniu wyczerpujących danych od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przeanalizowaniu ich treści, „podjęte zostaną w sprawie dalsze działania kontrolne, o których natychmiast poinformujemy”.

Sprawę na Twitterze skomentował Witold Gadowski, akcentując charakter działalności inwestora.

Przeczytaj więcej o sprawie:

MA

[Witold Gadowski on twitter:

Wreszcie jest reakcja na działania Angels – dwóch biznesmenów żydowskiego pochodzenia z Londynu – w Krakowie. Na żydowskim cmentarzu nie odważyliby się budować. Mówiłem o tym w “Komentarzu” i nadal śledzę sprawę. Działają w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=102206 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]