Kard. Burke: treść apelu do biskupów jest zgodna z obawami wielu księży na całym świecie

Aktualizacja: 2018-05-4 12:41 pm

Treść apelu do biskupów jest zgodna z obawami jakie słyszę od wielu wspaniałych księży, posługujących w różnych częściach świata – skomentował inicjatywę Apelu Duszpasterskiego do biskupów kardynał Raymond Leo Burke.

Kapłani z całego świata mają możliwość podpisania w internecie apelu do swoich biskupów w sprawie pozostania przy dotychczasowym nauczaniu Chrystusa odnośnie Komunii Świętej, małżeństwa i istoty grzechu. Jego celem jest także otwarte zaprostestowanie wobec prób wypaczania Nauki Kościoła. Do inicjatywy pozytywnie odniósł się amerykański hierarcha kard. Raymond Leo Burke.

 – Powrót do błędnego nauczania odnośnie moralności, które Kościół już dawno potępił i skorygował, powoduje zamieszanie i podział, czyni ogromną szkodę dla ludzkich dusz i stanowi ogromną przeszkodę dla misji Kościoła jaką jest bycie „światłem dla narodów” – powiedział amerykański hierarcha.

Kard. Burke wskazał – tak jak i autorzy listu – że jedynym lekiem na tą chorobę jest reafirmacja apostolskiej wiary zawartej w dziełach następców św. Piotra. Docenił także starania „dobrych księży, którzy podpisali list” jako pochodzące z miłości do Kościoła, a także z troski o swoje parafialne „trzódki”.

Hierarcha wyraził nadzieję, że odważna i stanowcza postawa jaką prezentują księża może pomóc rozwiać chaos oraz uleczyć podział jaki powoli dokonuje się w dzisiejszym Kościele.

Do Apelu odniósł się także ks. Gerald Murray z Nowego Jorku. Wskazał on, że „kościelna doktryna jest darem od Boga, która pomaga nam w zrozumieniu Jego objawienia i dostosowania naszego życia do Jego woli”.

Amerykański kapłan wskazał, że nie można minimalizować i pomijać faktu, iż dzisiejszy kryzys wywołany jest ósmym rozdziałem papieskiej adhortacji „Amoris laetitia”.

Jeżeli osoby wykazujące się jawnie cudzołożnym zachowaniem są uprawnione do przyjmowania Komunii Świętej, to katolicka doktryna jest poddana ogromnemu zagrożeniu – dodał.    

Źródło: ncregister.com

PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl ( 2018-05-04)

 


 

Księża apelują do biskupów z całego świata. Chcą pozostać wierni nauczaniu Chrystusa

Ponad 80 księży podpisało apel duszpasterski zaadresowany do biskupów na całym świecie. Zawarli w nim prośbę o pozostanie przy dotychczasowym nauczaniu Chrystusa i wyrazili sprzeciw wobec niektórych tendencji występujących w Kościele, które to nauczanie wypaczają.

Główne punkty apelu dotyczą wymazania błędów w nauczaniu niektórych hierarchów dotyczących Komunii Świętej, małżeństwa oraz istoty grzechu. Każdy kapłan może podpisać list za pomocą strony internetowej. Jego treść przetłumaczono na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, polski i portugalski.

„Kapłani, którzy podpiszą się, angażują się z powodu pasterskiej troski a nie z politycznej inicjatywy, działają we własnym imieniu, nie zaś jako członkowie grupy czy ruchu w Kościele. Prosimy, by w dyskusjach na temat Apelu jasno stwierdzili, że mówią w imieniu własnym, a nie w imieniu innych podpisanych” – czytamy w treści apelu.

Autorzy listu są zaniepokojeni opiniami niektórych hierarchów rozmiękczającymi podejście do obiektywnie grzesznych czynów i przedstawiają je – według swojej interpretacji – jako niewymagające spowiedzi i pokuty.

„Apel oparty jest o dwa zaobserwowane fakty oraz o duszpasterską ocenę z nich wynikającą: (…) poważny problem duszpasterski oraz szkoda wyrządzona z powodu odrodzenia szkodliwego i dawno odrzuconego podejścia do chrześcijańskiego życia moralnego oraz (…) nieudolność przeszłych i obecnych starań w Kościele, żeby zakończyć to fałszywe podejście.” – kontynuują autorzy listu.

Jako konkretne działania, autorzy wskazują na nieodzowne potępienie i formalne sprostowanie takich nauczań oraz reafirmację Ewangelii. Bez tych działań – zdaniem autorów – sytuacja znacznie się pogorszy.

„Jako kapłani odpowiadający na szkody wyrządzone przez to podejście, pragniemy: dać publiczne świadectwo o Chrystusie i jego nauczaniu, zapewniając radę dla wątpiących lub wprowadzonych w błąd, okazać solidarność z tymi, którzy pozostają wierni Ewangelii mimo trudnych okoliczności oraz być zachętę dla naszych braci kapłanów do służby ze współczuciem, wytrwałością i autentyczną Ewangelią (…) zwrócić uwagę na długoletni pasterski wysiłek Kościoła w celu naprawienia szkód poprzez skorygowanie tych błędów; (…) prosić, w świetle niewystarczalności tychże starań, aby każdy Biskup rozważył korzystanie ze swojego pełnego apostolskiego autorytetu dla reafirmacji Ewangelii i odrzucenia owych błędów (…)” – piszą autorzy apelu.

Apel duszpasterski podpisali już księża z m.in. Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Syrii, Filipin, Kanady, Brazylii, Polski i wielu innych krajów.

Źródło: lifesitenews.com / curapastoralis.org

PR  

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-05-04)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101459 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]