Kto podnosi rękę na Maryję? Seria dewastacji kapliczek na Podlasiu

Aktualizacja: 2018-04-17 10:39 am

Nieznany sprawca od przeszło roku notorycznie dewastuje siedem kapliczek „Dróżek Maryjnych”, które pięknie ustawione są wśród pól, łąk i lasów ziemi tykocińskiej (woj. podlaskie). Policja postanowiła objąć miejsca kultu szczególną kontrolą.  

Dróżki Maryi, czyli siedem kapliczek obrazujących cierpienia Maryi, zostało zbudowanych w roku 2015, pomiędzy XVIII – wiecznym kościołem Świętej Trójcy w Tykocinie a miejscem gdzie w średniowieczu istniało grodzisko. Kapliczki ufundowane przez parafian, zbudowane są z kamienia. Wewnątrz każdej znajduje się obraz olejny autorstwa Agnieszki Źendzian. Obrazy przedstawiają siedem scen ukazujących sytuacje, w których Maryja bardzo cierpiała. Związane są one z wydarzeniami takimi jak proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, zgubienie Jezusa, spotkanie na Drodze Krzyżowej, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu.

Kapliczki ustawiono na prywatnych działkach rolnych, za zgodą ich właścicieli, blisko dróg, tak aby pielgrzymi mogli się przy nich modlić.  Dróżki Maryi zostały poświęcone 28 sierpnia 2016 roku przez księdza Jarosława Stefaniaka, proboszcza parafii Świętej Trójcy w Tykocinie. Dróżki Maryjne przyczyniły się bardzo do rozpowszechnienia wśród mieszkańców Tykocina i okolic modlitwy „Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi”. Wielu z nich posiada teraz specjalny różaniec, na którym odmawia się tę piękną modlitwę.

Niestety, zaraz po poświęceniu kapliczek doszło do ich pierwszej dewastacji. Nieznany sprawca wybił szyby z okienek kapliczek, powyrzucał z nich obrazy Matki Boskiej. Parafianie naprawili szkody. Jednak napady na miejsca kultu powtarzają się do dziś. Dlatego policja poinformowała proboszcza Świętej Trójcy w Tykocinie, iż objęła kapliczki „doraźną kontrolą” (jak podano w piśmie policji z posterunku w Choroszczy). Policjanci poprosili też proboszcza, aby zakomunikował parafianom, żeby „zawiadamiali funkcjonariuszy odnośnie negatywnych zjawisk związanych z aktami wandalizmu na szlaku Dróżek Maryjnych”. Policjanci proszą, aby osoby posiadające jakiekolwiek informacje o sprawcach profanacji Maryjnych kapliczek zgłosili to na posterunku w Choroszczy.

Adam Białous

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101174 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]