Polska jednak „solidarna” w sprawie relokacji? Szef MSZ: przyjęliśmy prawie 3 tysiące imigrantów!

Aktualizacja: 2018-04-11 9:16 am

Czy rząd Zjednoczonej Prawicy złamał jedną ze swoich najważniejszych przedwyborczych obietnic i przyjął migrantów, którzy od połowy 2015 roku masowo napływają do Europy? Zdaje się to potwierdzać ostatnia wypowiedź szefa resortu spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza dla francuskiego dziennika „Le Figaro”.

Szef polskiej dyplomacji został zapytany przez dziennikarza o kryzys migracyjny, uważany za jeden z najważniejszych problemów Unii Europejskiej, mogący doprowadzić nawet do jej rozpadu. Zdaniem ministra Czaputowicza problemy imigrantów przybywających na Stary Kontynent z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej należy rozwiązywać u nich – na miejscu. To tam, w ocenie szefa MSZ, powinna zostać skierowana europejska pomoc, co pozwoliłoby uchronić Europę i jej mieszkańców przed ewentualnym niebezpieczeństwem ze strony islamskich terrorystów podszywających się pod uchodźców.  

Czaputowicz odpowiadając na zarzuty, że Polska nie jest solidarna z resztą Europy w sprawie relokacji uchodźców, przypomniał, że Rzeczpospolita przyjęła ponad milion Ukraińców, z których zdecydowana większość pochodzi z Donbasu, gdzie od kilku lat trwa konflikt zbrojny.

To jednak kolejne słowa szefa MSZ budzą zdziwienie i zaniepokojenie. Jacek Czaputowicz powiedział bowiem, że Polska przyjęła 2,7 tys. imigrantów, którzy zostali do nas przysłani przez kraje Europy Zachodniej. Dodał przy tym, że zdecydowana większość z nich nie chce mieszkać w naszej ojczyźnie, ponieważ polska stopa życiowa jest zbyt niska w porównaniu z większością krajów „starej Unii”.

Niestety minister nie wytłumaczył, kiedy zostali oni przyjęci, gdzie zostali rozlokowani oraz jakie zaproponowano im warunki bytowe. Nie wiadomo skąd pochodzili, jakiego byli wyznania i czy wszyscy zostali zidentyfikowani.

Wątpliwości budzi również stwierdzenie, że większość z przysłanych migrantów nie chce mieszkać w Polsce. Czy oznacza to, że opuścili oni nasz kraj? Jeśli tak, to czy Polska poniesie w związku z tym konsekwencje ze strony Brukseli? O tym nowy minister dyplomacji nie mówił.

Źródło: Le Figaro / wp.pl

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-04-11)

 


 

Jak 3 tys. imigrantów trafiło do Polski? Poseł Winnicki żąda wyjaśnień od szefa MSZ

Słowa szefa MSZ, Jacka Czaputowicza o przyjęciu przez Polskę blisko 3 tys. imigrantów spoza Europy zmroziły opinię publiczną, bo taka praktyka byłaby sprzeczna z deklaracjami rządu Zjednoczonej Prawicy. Poseł Robert Winnicki zażądał wyjaśnień.

Parlamentarzysta zaznaczył w Sejmie, że słowa ministra Czaputowicza, które świadczą o przyjęciu imigrantów – wbrew temu co twierdzi rząd Zjednoczonej Prawicy – „domagają się wyjaśnienia na forum Wysokiej Izby”. – Nie wiem czy jest to związane z tym, co sygnalizują mieszkańcy Warszawy: o wzrastającej liczbie obcokrajowców spoza Europy, spoza europejskiego kręgu kulturowego – mówił Winnicki.

Poseł zażądał przerwy w obradach Sejmu i pilnego złożenia wyjaśnień przez szefa MSZ. Jak zauważył Robert Winnicki, Czaputowicz mówił też o tym, że Polska nie będzie zabiegać o wartości chrześcijańskie na forum europejskim, co również pozostaje w sprzeczności z polityką rządu.

Źródło: sejm.gov.pl

MA

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-04-11)

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=101033 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]