Bliski doradca papieża mówi o możliwości wyświęcania kobiet na księży i biskupów

Kardynał Christoph Schönborn, jeden z najbliższych doradców papieża Franciszka, powiedział w wywiadzie, że sobór Kościoła może zdecydować o wyświęcaniu kobiet do roli „diakonów, księży i biskupów”. Stałe nauczanie Kościoła mówi, że wyświęcanie kobiet jest niemożliwe oraz że nauczanie to nie podlega reformie.

W rozmowie z „Salzburger Nachrichten” kardynał Schönborn powiedział: „Kwestia wyświęcania [kobiet] jest kwestią, którą wyraźnie może jedynie wyjaśnić sobór. O tym nie może zdecydować tylko papież. To zbyt ważna kwestia, by decyzja zapadała przy biurku papieża”.

Cytaty zostały przetłumaczone na angielski przez Maike Hickson z OnePeterFive.

Kiedy dziennikarz zapytał, czy Schönborn mówi o wyświęcaniu kobiet jako księży, Schönborn odpowiedział: „jako diakonów, księży, biskupów”.

Schönborn, którego papież Franciszek chwalił jako „wielkiego teologa” i który otrzymał ostateczne upoważnienie do interpretowania kontrowersyjnej adhortacji papieża, Amoris laetitia, wyraził poprzednio skłonność do wyświęcania kobiet. „Mogę zrozumieć złe samopoczucie, jakie odczuwają kobiety widząc, że tylko mężczyźni mogą koncelebrować” – powiedział w zeszłym roku.

Również papież Franciszek wyraził mgliście otwartość dla takich rozważań. W marcu 2016 roku w wywiadzie dla „Die Zeit” spytano papieża o druzgocący brak księży w Niemczech i Szwajcarii. „Tak, to duży problem – odparł. – W wielu parafiach są dobrze ułożone kobiety: dochowują niedzieli i sprawują liturgię słowa (Wortgottesdienste), to znaczy bez Eucharystii. Problemem jest w rzeczywistości brak powołań. Kościół musi ten problem rozwiązać”.

W sierpniu 2016 roku papież Franciszek ustanowił komisję składającą się z 12 członków, by zbadała kwestię kobiet jako diakonów. W jej skład weszła główna światowa rzeczniczka wyświęcania kobiet jako diakonów – Phyllis Zagano.

Na początku swojego pontyfikatu papież Franciszek zaszokował katolików umywając nogi kobietom podczas wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Symboliczne umycie nóg przez celebransa Mszy ma upamiętnić umycie nóg apostołów przez Chrystusa, gdy nastąpiło ustanowienie kapłaństwa. W styczniu 2016 roku papież oficjalnie zmienił praktykę kościelną, by dopuścić do umywania nóg kobiet w Wielki Czwartek.

W roku 1994 papież św. Jan Paweł II nauczał autorytatywnie, że kwestia wyświęcania kobiet nie podlega dyskusji w Kościele. W Ordinatio sacerdotalis papież napisał:

Choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Kościoła i głoszona ze stanowczością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w naszych czasach w różnych środowiskach uważa się ją za podlegającą dyskusji, a także twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich ma walor jedynie dyscyplinarny.

Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.

John-Henry Westen

Źródło: LifeSiteNews

Tłum. Jan J. Franczak

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-04-09) | http://www.pch24.pl/bliski-doradca-papieza-mowi-o-mozliwosci-wyswiecania-kobiet-na-ksiezy-i-biskupow,59445,i.html

Skip to content