Kilku niemieckich biskupów sprzeciwia się udzielaniu Komunii świętej protestantom

Aktualizacja: 2018-04-4 5:35 pm

Część niemieckich biskupów apeluje do Watykanu o interwencję w sprawie Komunii świętej dla protestantów. Hierarchowie podkreślają, że niemiecki episkopat kierowany przez kardynała Reinharda Marxa przekroczył swoje kompetencje i uchwalił rozwiązanie sprzeczne z nauczaniem Kościoła.

Niemieccy biskupi po lutowym posiedzeniu episkopatu opublikowali dokument, który otwiera drzwi do Komunii świętej dla protestantów. Powołując się na adhortację apostolską Amoris Laetitia napisali, że ci protestanci, którzy pojęli za małżonka katolika i gorąco pragną przystępować wspólnie z nim do Eucharystii, mogą to zrobić po rozmowie z duszpasterzem. Warunkiem miałoby być podzielanie katolickiej wiary w Komunię świętą. Niemcy powołali się na przepisy prawa kanonicznego, ale uczynili to wybiórczo, otwarcie ignorując niektóre jasne wymogi.

Dokument został przyjęty większością dwóch trzecich głosów, ale okazuje się, że biskupi pozostający w mniejszości nie chcą pozostawić tej sprawy – i kierują kroki do Watykanu. Jak podaje portal „Kölner Stadtanzeiger”, w episkopacie doszło do poważnego sporu, a część hierarchów, którym przewodzi arcybiskup Kolonii kardynał Rainer Maria Woelki, prosi o interwencję Stolicę Apostolską.

Biskupi dopatrują się w lutowym dokumencie błędu. Twierdzą, że pismo stoi w sprzeczności z katolickim Magisterium a episkopat przekroczył swoje kompetencje. Proszą o interwencję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupa Luisa Ladarię oraz kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Pismo zostało podpisane, oprócz kardynała Woelkiego, także przez arcybiskupa Bambergu Ludwiga Schicka oraz biskupów: Konrada Zdarsę z Augsburga, Gregora Marię Hanke z Eichstätt, Wolfganga Ipolta ze Zgorzelca (Görlitz), Rudolfa Voderholzera z Ratyzbony i Stefana Ostera z Pasawy.

Sprawę skomentował kardynał Reinhard Marx. Opublikował list skierowany do wymienionych biskupów, ale przedstawiony do wiadomości całego episkopatu.

Jak napisał kardynał Marx, 28 marca otrzymał pismo od kardynała Woelkiego, w którym ten zawiadamia go o swoim liście przesłanym do kard. Kurta Kocha oraz do Kongregacji Nauki Wiary. Przewodniczący episkopatu pisze, że dostrzega, iż wśród biskupów panuje wątpliwość, czy przyjęte większością rozwiązania w sprawie dopuszczenia do Komunii świętej protestantów są „zgodne z wiarą i jednością Kościoła”. Przewodniczący episkopatu przekonuje, że wszystko jest zgodne z Magisterium. Twierdzi, że w małżeństwie katolicko-protestanckim może pojawić się „poważna duchowa potrzeba” wspólnego przyjmowania Komunii świętej. Hierarcha uważa też, że zgodnie z KPK 844 jest możliwe, by konferencja episkopatów lub nawet poszczególni biskupi diecezjalni „formułowali kryteria regulujące dostęp do Komunii świętej dla chrześcijan niebędących w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim”.

W KPK 844 czytamy tymczasem między innymi: „Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednia przygotowani”.

Krytycy decyzji episkopatu wskazują, że w Niemczech nigdy nie zachodzi sytuacja braku dostępności protestanckich duchownych. W KPK jest też mowa o sytuacjach dotyczących zbawienia wiecznego chrześcijan i ich zdaniem nie można pod tę kategorię podciągać sytuacji protestanckich małżonków katolików.

Te między innymi wątpliwości mają teraz rozstrzygnąć na prośbę mniejszości niemieckich biskupów kardynał Koch i arcybiskup Ladaria.

Źródła: ksta.de, kath.net, pch24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-04-04)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Posoborowie w całej krasie: “Kilku niemieckich biskupów sprzeciwia się …“, podczas gdy w Niemczech pasie się 150 biskupów. Ergo, reszta, czyli 94% biskupów jest w schizmie odrzucając naukę Kościoła katolickiego.

Teraz czekamy na sankcje wobec tych kilku biskupów. Franciszek nie pokazał jeszcze wszystkich swoich możliwości.

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=100919 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]