5 października, 2019

Mit o interpretacji Vaticanum II zgodnie z Tradycją – wykład ks. Jana Jenkinsa, FSSPX

Istnieje powszechny consensus co do tego, że w ciÄ…gu ostatnich czterdziestu lat KoÅ›ciół katolicki cierpi z powodu tego, co okreÅ›la siÄ™ zazwyczaj jako kryzys tożsamoÅ›ci. Nieustannie pogarszajÄ… siÄ™ wskaźniki jego wzrostu i żywotnoÅ›ci. Każdy nowy dzieÅ„ przynosi doniesienia o kolejnych skandalach i co za tym idzie upadek autorytetu KoÅ›cioÅ‚a – w umysÅ‚ach zwykÅ‚ych, szeregowych katolików panujÄ… ignorancjÄ™ i bÅ‚Ä…d. Nawet niekatolicy dostrzegajÄ… ten spadek żywotnoÅ›ci KoÅ›cioÅ‚a.
Skip to content