Aktualizacja strony została wstrzymana

10 stycznia, 2017

Ekumeniczna liturgia – Michael Davies

„Biorąc pod uwagę stopień ewolucji, jaka dokonała się w liturgii Kościoła katolickiego, możliwość zastępowania innymi Modlitwami Eucharystycznymi Kanonu Mszy, odejście od idei, że Msza jest

81. miesięcznica

Wydawać by się mogło, że po dojściu do władzy przez niegdysiejszą opozycję „miesięcznice smoleńskie” zostaną zakończone i nastąpi mniej lub bardziej przyspieszone przejście od postulatów