81. miesięcznica

Aktualizacja: 2017-01-10 12:04 pm

Wydawać by się mogło, że po dojściu do władzy przez niegdysiejszą opozycję “miesięcznice smoleńskie” zostaną zakończone i nastąpi mniej lub bardziej przyspieszone przejście od postulatów do działań zmierzających do całkowitego wyjaśnienia tragedii z 10-04. Tymczasem miesięcznice trwają w najlepsze[1], tak jakby to nie PiS miał pełnię władzy tylko jakieś inne ugrupowanie parlamentarne.

Przypomnieć w tym kontekście warto (choć niejednokrotnie i ja, i inni blogerzy na to zwracali uwagę), że to nie kto inny, a obecna ekipa rządząca, „wyczyściła depozyty”, tj. polikwidowała strony z dokumentacją KBWLLP, komisji Laska oraz NPW. W ten sposób wiele dyskusji oraz tekstów odnoszących się do tamtej dokumentacji stało się bezprzedmiotowych poniekąd. W zamian za to obecna ekipa nie dała nic nowego – ani zdjęć, ani dokumentów pisanych, ani stenogramów etc. Gdy kończyła swoją działalność KBWLLP, jej ówczesny szef J. Miller przyznawał w wywiadzie dla „Rz” (bodajże w lipcu 2011), iż polskie „Uwagi” do projektu „raportu MAK” są wciąż aktualne, tj. że lista braków (jeśli chodzi o dokumentację) nie uległa zmniejszeniu. Od tamtego czasu minęło kilka lat i ta kwestia nadal nie jest wyjaśniona. Pytanie więc, czy polska strona nadal pozostaje na etapie tychże „Uwag” z grudnia 2010?

Free Your Mind 

[1] http://www.tvp.info/28555534/81-miesiecznica-smolenska-przed-palacem-prezydenckim-zlozono-kwiaty

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92846 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]