Aktualizacja strony została wstrzymana

17 lutego, 2015

W ukraińskim kotle będzie wrzało

Rozmowa z KS. TADEUSZEM ISAKOWICZEM-ZALESKIM, pisarzem, prezesem Fundacji Brata Alberta, znawcą tematyki wschodniej  – Najpierw zdefiniujmy – jak nazwać to, co dzieje się na Ukrainie?

Grupa Wyszehradzka przestała de facto istnieć

Bez echa przeszła w Polsce informacja o powstaniu 29 stycznia tego roku „trójkąta sławkowskiego”, którego sygnatariuszami są Austria, Czechy i Słowacja. Porozumienie, które zostało zawarte