2 stycznia, 2015

Podsumowanie roku 2014 w zakonach

205 mężczyzn rozpoczęło w 2014 r. pierwszy rok formacji w zakonach męskich. Większość kandydatów kieruje swoje kroki do jednego z kilku najpopularniejszych zakonów. Od lat

Jak masoneria budowała PRL

Jedną z okrągłych, lecz mało wyeksponowanych rocznic, jakie minęły w roku 2014, było 70-lecie zainstalowania władzy komunistycznej na terenach Polski. Tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,

Kult Bandery a polscy politycy – Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Pro­blem „przy­my­ka­nia oka” na roz­wój nie­bez­piecz­nej ide­olo­gii tuż za naszą wschod­nią gra­ni­cą oraz spra­wa prze­pom­po­wy­wa­nia do bu­dże­tu ukra­iń­skie­go pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go po­dat­ni­ka (a także
Skip to content