12 grudnia, 2013

Fałszywy bóg ubóstwa

Wprowadzając swoją wizję Kościoła „biednego i dla biednych”, papież Franciszek spotkał się w zeszłym tygodniu i zasuspendował biskupa Limburga, Franza-Petera Tebartz-van Elst.* Przez prawie miesiąc
Skip to content