27 lipca, 2012

Jak usunięto homoseksualizm ze spisu chorób psychicznych?

Decyzja Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego o wykreśle­niu homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji zaburzeń psy­chicznych (DSM) przez głosowanie została poprzedzona intensywnymi dzi­ała­niami lob­bin­gowymi akty­wistów „gejows­kich” oraz debatami poli­ty­cznymi, które prze­toczyły się przez

Wielkie koncerny przeciwko życiu

Rozmowa z Bogdanem Chazanem, profesorem ginekologii i położnictwa, dyrektorem szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie Profesor Bogdan Chazan. Fot. A. Chmielewski/Forum Firmy produkujące środki antykoncepcyjne

Są powody do ekshumacji

Będzie kolejny wniosek o ekshumację ofiary katastrofy smoleńskiej. Jego złożenie zapowiada rodzina wiceministra kultury Tomasza Merty – dowiedział się „Nasz Dziennik”. Problem nierzetelnych materiałów sądowo-medycznych,

Antychrześcijański koncert

Po obejrzeniu fragmentów koncertu jesteśmy przekonani, że jest on antychrześcijański. Podstawowym celem jest kpienie z Boga i chrześcijan – w ten sposób trzech duszpasterzy oceniło
Skip to content