Aktualizacja strony została wstrzymana

Top

Kardynał jak nie z tego świata

Święci powinni zawstydzać. Źywoty świętych są dla nas nauką i przykładem, że można wytrwać w wierności Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach. I tak jak święte

Lichwiarze w świetle religii i tradycji

Wszechobecny wyzysk Źyjemy w świecie lichwy. Być może ta teza wyda się niektórym zbyt śmiała, jednak uważna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości nie pozostawia złudzeń. Świat

Guadalupe

Chwałą Boga jest człowiek żyjący. św. Ignacy z Antiochii Najświętsza Maryja Panny dostała od swojego konającego na krzyżu Syna szczególny testament, aby stała się Matką

Fatima a sprawa polska

CZYTAJĄC ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA W 1938 roku, w trzeciomajowe święto Matki Bożej Królowej Polski, święty Maksymilian tak mówił do swoich współbraci w Niepokalanowie: „Każdy naród ma

Demokracja a śmierć kultury i sztuki

„Nigdy nie zmienia się styl w muzyce bez przewrotu w zasadniczych sprawach politycznych”, zauważył Platon w IV księdze „Państwa”. To samo można odnieść do innych

Skradziona tożsamość Polaków

W roku 1767 ojciec Florian Jaroszewicz z zakonu franciszkanów-reformatów wydał w Krakowie książkę pod wielce znamiennym tytułem Matka Świętych Polska. Było to niemal dokładnie 800

Św. Pius X o muzyce i śpiewie liturgicznym

Dodano: 2013-08-21 10:01 am Stary gregoriański śpiew tradycjonalny winien tedy często rozbrzmiewać w czasie obrzędów liturgicznych. Niechaj wszyscy wiedzą, że obrzęd kościelny nic nie traci
Skip to content